64 kỹ sư EVNHCMC được nhận chứng chỉ đợt này gồm 39 kỹ sư được công nhận năm 2021 và 25 kỹ sư được công nhận năm 2022. Từ năm 2017, việc đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chí kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN đã trở thành một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của EVNHCMC.

Các kỹ sư nhận chứng chỉ ASEAN sẽ được tạo điều kiện tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các công ty điện lực quốc tế; được cử đi đào tạo nâng cao trình độ và tham gia các dự án khoa học – công nghệ, chuyển giao công nghệ của EVNHCMC.

Thêm 64 kỹ sư EVNHCMC nhận chứng chỉ ASEAN - Ảnh 1.

Các kỹ sư EVNHCMC nhận chứng chỉ ASEAN

Đến nay, tổng số kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của EVNHCMC tăng lên 212 người, chiếm 40,3% trong tổng số 552 kỹ sư ASEAN của cả nước.