TÊN HỌC VIÊN

Tran The Sinh ,PMP®, CCNP

Finally, I got the PMP certificate with three domains above target (3 AT). During 10 months, I would like to give a special thanks to PASSPMP inspired, coached, and mentored me to finish this course and certificate.

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

Ths. Dương Thái Phan – Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Fecon South

https://feconsouth.fecon.com.vn/gioi-thieu/so-do-to-chuc/

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

Ths. Trần Đình Lương – Chỉ Huy Trưởng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

Quang Bui, MBA, Architectural, Engineering & Project Management

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

Ho Minh Hieu , Mechanical Engineer

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

Le Thanh Hung , Construction Manager

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

Thân Cẩm Tú , Giám Đốc, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SaiGon Xuân Phát

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN HỌC VIÊN

KTS, Bùi Đức Vinh, MBA, PMP

CHỨNG CHỈ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC