QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Trình Tự Thực Hiện Đầu Tư Dự Án Trong Khu Công Nghiệp

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỘT DỰ ÁN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP Dự án đầu tư (Nhà đầu tư trong nước) – Công trình cấp II, nhóm B trở xuống sử dụng nguồn vốn khác. Trường hợp 01: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ và yêu cầu lập Báo cáo […]

Chứng Chỉ Đấu Thầu Theo Thông Tư 02/2024 TT-BKHĐT

Theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT về Đấu Thầu Qua Mạng, việc đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trở nên cần thiết. Chứng chỉ này là một điều kiện quan trọng đối với những ai tham gia các hoạt động liên quan đến đấu thầu theo quy định của pháp […]

Danh Mục Yêu Cầu Kiểm Tra Hồ Sơ Pháp Lý Dự Án Xây Dựng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ YÊU CẦU KIỂM TRA DANH MỤC HỒ SƠ VĂN BẢN PHÁP LÝ TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đơn vị phát hành Có Chưa có I Pháp lý Đơn vị phát hành Có Chưa có 1 Quyết định phê duyệt dự án CĐT 2 Thuyết […]

Thực Hành Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng

THÔNG TIN CHUNG Tên khóa học: Thực Hành Quản Lý Chất Lượng Dự Án Xây Dựng – Quality Construction Management Nhóm nội dung:  Quản Lý Chất Lượng Người biên soạn: Chức vụ: Giảng viên: ☒  Giảng viên chuyên trách ☐ Giảng viên kiêm nhiệm ☐ Giảng viên OJT MỤC TIÊU KHÓA HỌC Mục tiêu đào […]

Danh Mục Hồ Sơ Giai Đoạn Chuẩn Bị & Thực Hiện Đầu Tư Của Chủ Đầu Tư Dự Án Xây Dựng

I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư TT Nội dung I Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 Đề cương nhiệm vụ dự toán khảo sát, lập BCNCKT – Lập, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ – Thẩm định, phê duyệt 2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án […]

Bàn Giao & Vận Hành Tòa Nhà

THÔNG TIN CHUNG Tên khóa học: Bàn Giao & Vận Hành Tòa Nhà Nhóm nội dung: Xây Dựng Người biên soạn: Chức vụ: Giảng viên: MỤC TIÊU KHÓA HỌC Mục tiêu & Đối tượng đào tạo:   Khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng: –          Hiểu và ứng dụng được quy trình […]

Thực Hành Quản Lý Dự Án Xây Dựng

THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG – CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng: –          Hiểu và ứng dụng được quy trình quản lý dự án xây dựng các chủ đầu tư nước ngoài đang thực hiện. –          Có tầm nhìn, kiến thức […]