Đào tạo cá nhân

Chứng Chỉ Quốc Tế Quản Lý Dự Án PMP® Hoa Kỳ

Đề Thi Free Exam PMP®:  E-Learning Exam được tích hợp ứng dụng AI Speech to Text, AI Text to Speech, AI Translate, AI Click to Translate Free PMP® Exam Học viên được cấp tài khoản E-learning được tích hợp công nghệ AI speak aloud, AI to translate, AI to click translate với ngân hàng đề […]

Chứng Chỉ Quốc Tế Quản Lý Dự Án Linh Hoạt PMI-ACP®

Đề Thi Free Exam PMI-ACP®:  E-Learning Exam được tích hợp ứng dụng AI Speech to Text, AI Text to Speech, AI Translate, AI Click to Translate Free PMI Agile Certified Practitioner PMI-ACP® Exam (profcerti.com)  Nội dung chương trình: Phần 1: Nguyên tắc và tư duy linh hoạt Các khung và thuật ngữ linh hoạt Tuyên […]

Chứng Chỉ Quốc Tế Công Trình Xanh LEED GA® Hoa Kỳ

Đề Thi Free Exam Leed GA® : Free LEED GA Exam – Prof Certi  E-Learning Exam được tích hợp ứng dụng AI Speech to Text, AI Text to Speech, AI Translate, AI Click to Translate Free LEED GA® Exam   Chuyên Đề 1: Introduction – Giới Thiệu Giới thiệu chương trình, giảng viên & học […]

Chứng Chỉ Quốc Tế Công Trình Xanh LEED AP® BD +C

Đề Thi Free Exam Leed AP BD+C ® E-Learning Exam được tích hợp ứng dụng AI Speech to Text, AI Text to Speech, AI Translate, AI Click to Translate Free LEED AP BD+C Exam   LEED AP BD&C _ Knowledge Domains Module 1: LEED Process A. Different avenues to achieve LEED goals B. LEED system […]

Khóa Học Net Zero Carbon For Building

  Cấu trúc buổi học: Giảng viên dạy lý thuyết Thảo luận case study Giải lao học viên networking và giao lưu Giảng viên & học viên phân tích giải bài tập, case study, exam

Khóa Học Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Kiểm Kê Khí Nhà Kính Theo Nghị Định 06/2022/NĐ-CP

Khóa đào tạo và hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP Nội dung đào tạo: Giới thiệu về kiểm kê khí nhà kính; Các quy định về kiểm kê khí nhà kính; Phương pháp kiểm kê khí nhà kính; Cách lập báo cáo kiểm kê […]

Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng

Tư Vấn Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Đề Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng : Free Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng CCHN Exam Về hạng của từng lĩnh vực CCHN có 3 hạng là hạng I, II và III. Hạng của CCHN phụ thuộc vào thời gian tốt nghiệp […]

Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã có nhiều thay đổi từ sau nghị định 85 ra đời và được áp dụng từ cuối năm 2021. Đề sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc https://topasspmp.com/tin-tuc/free-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-su-exam/  Link NĐ85: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-85-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Kien-truc-447676.aspx   Link Luật Kiến Trúc: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx Các điểm chính gồm: 1. Thời hạn sử dụng nâng […]