Khóa Học Quản Lý Dự Án Quốc Tế

Giới Thiệu Khóa Học

Quản Lý Dự Án Theo Chuẩn Quốc Tế  là chương trình đào tạo theo chuẩn , nội dung chương trình được biên soạn theo chuẩn theo tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, được mệnh danh là phù hợp thực tế nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án, và được sử dụng thường xuyên. Thông qua khóa học, học viên sẽ được cung cấp những qui trình và công cụ để quản lý dự án một cách chuyên nghiệp.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

 • Phân tích khả thi dự án; Các nguyên tắc quản lý vòng đời dự án ; Xây dựng bảng logic trong PCM để quản lý tiến độ và chất lượng dự án, Hoạch định các dự án bằng các kiến thức, kỹ năng và công cụ hiệu quả và đang thịnh hành trên thế giới. Cập nhật các quy định trong quản lý dự án ở Việt Nam.
 • Giới thiệu tổng quan Mô hình quản lý dự án theo Chuẩn quốc tế  – các khái niệm cơ bản dự án, quản lý dự án, giám đốc dự án và tổ chức quản lý dự án, khung tổng quan về quản lý dự án,  các nhóm quy định và lĩnh vực kiến thức trong quản lý dự án.
 • Giới thiệu về chứng chỉ và kỳ thi  và những kiến thức nền tảng, điều kiện dự thi, hình thức thi và một số vấn đề liên quan đến kỳ thi.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý dự án tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay để vận dụng hiệu quả vào công việc của các nhà quản lý dự án hiện đang hoặc/ và sẽ tham gia vào các hoạt động quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án choh các dự án đầu tư tại các cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân;
 • Nhằm giúp các giám đốc dự án, cá nhân tham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nắm được các quy định hiện hành của Việt Nam có liên quan trong hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, vai trò, trách nhiệm và các điều kiện cần thiết của một giám đốc quản lý dự án, các nội dung trong công tác quản lý dự án;
 • Nhằm giúp cho các giám đốc dự án, cá nhân quan tâm có thể nhận biết được những năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ) cần thiết cần trang bị, tích lũy và trau dồi để trở thành nhà quản lý dự án thành công; đồng thời nắm được quy trình, điều kiện cần thiết, các bước chuẩn bị và thủ tục đăng ký và dự thi lấy chứng chỉ – bằng chứng chứng minh sự am tường của mình trong quản lý dự án, được công nhận của cộng đồng quản lý dự án – rằng là một giám đốc dự án chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học dành cho các giám đốc dự án, trưởng phòng dự án, các thành viên trong dự án và tất cả những ai muốn trở thành nhà quản lý dự án quốc tế chuyên nghiệp.

Thời Lượng

1. Giới thiệu,  những khái niệm cơ bản và  các quy trình trong quản lý dự án

 • Những người liên quan dự án
 • Quản lý những người liên quan đến dự án
 • Cấu trúc tổ chức để quản lý dự án
 • Các ràng buộc dự án
 • Bài học kinh nghiệm và thông tin lịch sử
 • Định nghĩa dự án
 • Định nghĩa quản lý dự án
 • Định nghĩa danh mục dự án
 • Văn phòng quản lý dự án
 • Vòng đời sản phẩm
 • Vòng đời dự án
 • Công việc không mang tính chất dự án- Mục tiêu
 • Phương pháp quản lý bằng mục tiêu
 • Thứ tự thực hiện các quy trình trong quản lý dự án
 • Các quy trình quản lý dự án
 • Nhóm quy trình quản lý dự án
 • Tương tác giữa các quy trình
 • Liên hệ giữa các quy trình
2. Quản lý tích hợp
 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức về dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý quá trình thực hiện dự án
 • Kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát thay đổi
 • Kết thúc dự án/giai đoạn dự án
3. Người liên quan
 • Nhận diện người liên quan
 • Kế hoạch quản lý người liên quan
 • Quản lý sự tham gia người liên quan
 • Kiểm soát việc quản lý người liên quan
4. Quản lý yêu cầu
 • Lập kế hoạch quản lý công việc
 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định phạm vi dự án
 • Phân chia nhỏ các công việc
 • Đánh giá công việc
 • Kiểm soát phạm vi dự án
5. Quản lý thời gian
 • Lập kế hoạch quản lý tiến độ
 • Xác định các công việc
 • Lập thứ tự công việc
 • Ước đoán tài nguyên cho công việc
 • Ước đoán thời gian cho công việc
 • Lập tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ
6. Quản lý chi phí
 • Lập kế hoạch quản lý chi phí
 • Ước đoán chi phí
 • Xác định ngân sách
 • Kiểm soát chi phí
7. Quản lý chất lượng
 • Lập kế hoạch chất lượng
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng
8. Quản lý nguồn nhân lực
 • Kế hoạch nguồn nhân lực
 • Yêu cầu nguồn nhân lực
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án
9. Quản lý truyền thông
 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Quản lý truyền thông
 • Kiểm soát truyền thông
10. Quản lý rủi ro
 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Xác định rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính
 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
 • Kế hoạch đáp ứng rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro
11. Quản lý thầu
 • Kế hoạch thầu
 • Triển khai thầu
 • Quản lý thầu
 • Kết thúc thầu

12. Quản lý dự án theo mô hình Agile 2 buổi

 • Kiến thức Agile
 • Triển khai dự án theo mô hình Scrum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: