CÂU CHUYỆN RA ĐỜI

“Nếu ngày đó không được trao niềm tin, động viên mỗi khi làm sai, thì đã không có một  PASS P.M.P® (PASS – PRACTICE MAKES PERFECT) như ngày hôm nay” – Đó là lời chia sẻ của Founder của Trung tâm PASS P.M.P®

Sử dụng phương pháp đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”, trung tâm đào tạo PASS P.M.P® hướng tới nhu cầu, khả năng và lợi ích của người học để phát triển tài liệu học tập, thiết kế những tình huống giải quyết vấn đề, giúp người học nhận biết thông qua việc lập giả thuyết và làm sáng tỏ các thử nghiệm, đạt được hiệu quả học tập có tính thực tiễn cao nhất.

Điểm nổi trội của phương pháp này chính là việc vận dụng tối đa sự tham gia của học viên vào các hoạt động của chương trình đào tạo trong khi giảng viên vẫn là một nhân vật “quyền lực” trong mô hình này với vai trò chính là huấn luyện và tạo điều kiện cho học viên hiểu toàn diện về tài liệu học tập và thường xuyên tiến hành đo lường việc học của học viên thông qua các hình thức đánh giá chính thức và không chính thức như các bài tập nhóm, các dự án thực hiện chung. Ưu điểm của phương pháp này chính là sự kết nối liên tục và thường xuyên giữa học viên và giảng viên trong suốt quá trình học tập và đào tạo.