Thực Hành Quản Lý Dự Án Xây Dựng

THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG – CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

  1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

–          Hiểu và ứng dụng được quy trình quản lý dự án xây dựng các chủ đầu tư nước ngoài đang thực hiện.

–          Có tầm nhìn, kiến thức về việc thực hiện dự án xây dựng

–          Đối tượng học viên: Chủ đầu tư dự án, Tư vấn quản lý dự án, Giám đốc dự án nhà thầu, Giám đốc công trường và kỹ sư dự án

–          Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

2. CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Buổi Nội dung
1 Hồ sơ dự án – Communication Document
2 Pháp lý – Authorities
3 Yêu Cầu Dự Án – Requirement Document
4 Tư Vấn Thiết Kế – Consultant Document Design
5 Tư Vấn Quản Lý Khối Lượng – Consultant Document Quantity Surveyor
6 Tư Vấn Giám Sát – Consultant Document Construction Management
7 Hồ Sơ Thiết Kế – Design Document
8 Hồ Sơ Nhà Thầu – Quản Lý Ngân Sách – Package XX Contractor Document

– Tender Stage – / – Contract Stage – / – Construction Stage – Budget

9 Hồ Sơ Thi Công – Quản Lý Tiến Độ Package XX Construction Document – Schedule
10 Quản Lý Chất Lượng – Quality Management
11 Quản Lý Rủi Ro – Risk management
12 Đóng Dự Án – Bàn Giao Package XX Handover Document / Warranty Term Document

Cung Cấp Cho Học Viên: Đề cương hướng dẫn quản lý dự án xây dựng (Project Management Plan) & Hồ sơ form, template mẫu, quy trình thực hiện dự án xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: