Tư Vấn Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Cá Nhân

TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁ NHÂN

  1. Về hạng của từng lĩnh vực
  • CCHN có 3 hạng là hạng I, II và III. Hạng của CCHN phụ thuộc vào thời gian tốt nghiệp và kinh nghiệm đã từng thực hiện. Cụ thể:
Stt Hạng CCHN Năm kinh nghiệm Ghi chú
 1 Hạng I Bằng Đại học ≥ 7 năm  
 2 Hạng II Bằng Đại học ≥ 4 năm  
 3 Hạng III Bằng Đại học ≥ 2 năm  
    Bằng Cao đẳng, Trung cấp ≥ 3 năm  
  • Cá nhân có thời gian tốt nghiệp đáp ứng tiêu chí ở trên chưa chắc đã đạt hạng mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tế đã trải qua, hãy liên hệ trung tâm hotline 0902139446 để được tư vấn kê khai cho phù hợp.
  1. Tìm hiểu thêm về chuyên môn phù hợp

Chuyên môn phù hợp hiểu đơn giản là học ngành nào làm được những chứng chỉ gì và được qui định tại Điều 67 nghị định 15/2021/ND-CP.

 

Stt Loại chứng chỉ Chuyên môn phù hợp
1 Khảo sát XD  
1.1 Khảo sát địa hình Địa chất, trắc địa, bản đồ, Kỹ thuật xây dựng
1.2 Khảo sát địa chất công trình Địa chất, địa chất thủy văn, Kỹ thuật xây dựng
2 Lập thiết kế quy hoạch XD Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông
3 Thiết kế XD công trình  
3.1 Kết cấu công trình Ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (Không bao gồm các công trình Khai thác mỏ, giao thông, công trình thủy lợi, để điều)
3.2 Cơ – điện công trình Ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt (Không bao gồm công trình Đường dây và trạm biến áp)
3.3 Cấp – thoát nước công trình Ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế cấp – thoát nước
3.4 Khai thác mỏ Ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình ngầm và mỏ
3.5 Giao thông Ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình giao thông
3.6 Hạ tầng kỹ thuật gồm:
3.6.1 Cấp nước – Thoát nước
3.6.2 Xử lý chất thải rắn
Ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp nước, thoát nước, kỹ thuật môi trường đô thị và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng
3.7 Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) Ngành XD công trình có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng
4 Giám sát thi công XD  
4.1 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và HTKT; Giao thông; Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) Ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình
4.2 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Ngành: điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến lắp đặt thiết bị vào công trình
5 Định giá xây dựng Ngành: kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến XD công trình
6 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và HTKT; Giao thông; Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) Ngành: Kỹ thuật XD, kiến trúc, kinh tế XD, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan.

Liên hệ tư vấn: 0902139446 

Website ôn thi sát hạch: https://topasspmp.com/e-learning/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/

Lịch thi chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II III SXD TpHCM 2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: