Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng – Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh 12/05/2022

Tài liệu Hội nghị tập huấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12/05/2022 (gồm 4 file).Baocao ve HT DM-DG-TPHCM Chi phi tu van 0605 Nghi dinh 10. Cac Thong tu. C. Thanh. HCM 2022 TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH 18-4 bản gửi học viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: