5 Loại quyền năng của Project Manager được đề cập trong PMBOK (Power of Project Manager)

5 loại power của Project Manager khi thực hiện dự án, các power này thuộc nhóm công cụ quản lý dự án còn gọi là Soft skills. Nhìn 1 cách tổng quan Interpersonal Skill gồm có:

Leadership style: Autocratic, bureaucratic, charismatic, democratic, laissez-faire….

Influencing: Nội dung bài này đề cập Interpersonal skill còn là những ảnh hưởng của Project Manager tới các thành viên trong Project team. Điều này cũng sinh ra quyền lực của Project Manager trong Project: Formal/Legitimate, Reward, Penalty, Expert, hay Referent.

Effective decision making

 

Theo  định nghĩa quyền lực của Project Manager là cách để có được sự hợp tác từ Project team và Stakeholders.

  1. Formal / Legitimate: Quyền lực chính thức của Project Manager đến từ vị trí hay title trong dự án. Ví dụ: Quyền lực này là quyền lực chính thống nhất, ví dụ Project Manager có quyền yêu cầu team member viết report, có quyền làm việc với Stakeholder…
  2. Reward: Quyền lực Project Manager đến từ các reward policy chính sách thưởng thiết lậ Ví dụ: Project Manager ra một chính sách nếu làm xong gói công việc trong 2 tuần thay vì 3 tuần như lúc đầu thì thưởng cho Project team 2 ngày nghỉ và mỗi người sẽ được 100$.
  3. Penalty: Ngược lại với Reward, quyền lực Project Manager trong tình huống này thông qua các chính sách phạt (Penalty policy. Ví dụ: Project Manager ra một chính sách nếu ai đi làm trễ hoặc họp trễ quá 15 phút, phạt nửa ngày lươ Trong tháng trễ quá 3 lần sẽ cắt thưởng dự án.
  4. Expert: Loại quyền lực này đến từ Project Manager có những hiểu biết chuyên sâu về mặt kỹ thuật, ngành nghề khiến Project team nể trọng và làm Project Manager được xem như Technical/ Project management expert.
  5. Referent: Đến từ người khác nể trọng bạn, yêu thích bạn… điều này đến từ uy tín (charisma) hay tiếng tăm bạn có (fame).

Trong thực tế quản lý dự án Project Manager sẽ không dùng 1 loại quyền lực để quản lý dự án xuyến suốt từ đầu đến cuối mà có sự kết hợp chúng với từng giai đoạn, đối tượng. Theo PMI có nhiều dạng thể (form) kết hợp của quyền lực của Project Manager dẫn đến những hình tượng thực tế Project Manager như sau:

  1. Project Manager’s position: Formal + Reward + Penalty
  2. Best form of power: Expert + Reward
  3. Worst form of power: Penalty
  4. Power is earned by your own: Expert

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: