Hướng Dẫn Sử Dụng Giao Diện Khi Thi Chứng Chỉ PMP®

Khi bước vào phòng thi chứng chỉ PMP, các thí sinh sẽ được bạn hướng dẫn thi mở màn hình và các thí sinh sẽ gặp màn hình như sau:

Kiểm soát thời gian – mỗi câu chỉ cho phép tầm 1 phút

 

Sử dụng máy tính có trên màn hình

Công cụ Highlight

Công cụ strikethrough gạch bỏ những câu sai

Công cụ comment

Review màn hình để xem những câu nào làm hoặc chưa làm

Link nhóm quản lý dự án https://t.me/+6bAbFV6tlKw3MzM1

Nhóm quản lý dự án xây dựng: https://zalo.me/g/rjjuql432

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: