Chương Trình Luyện Thi Quản Lý Quốc Tế

KIẾN THỨC VÀ LỘ TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ 

CHUYÊN ĐỀ / BUỔI NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:

 

 Giới thiệu và những kiến thức nền tảng

 

A123 – Framework

 • Những yêu cầu
 • Phương pháp học tập
 • Giới thiệu các dạng ra đề thi
 • Kỹ thuật trả lời câu hỏi
 • Kỹ thuật làm bài
 • Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án
 • Môi trường của quản lý dự án
 • Vai trò của giám đốc dự án
Chuyên đề 2:

 

Quản lý tích hợp

 

A4-Integration

 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức về dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý quá trình thực hiện dự án
 • Quản lý kiến thức dự án
 • Kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát thay đổi
 • Kết thúc dự án/giai đoạn dự án
 • Bài tập ôn thi và đáp án
Chuyên đề 3:
Quản lý phạm vi công việc

 

A5-Scope

 • Lập kế hoạch quản lý công việc
 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định phạm vi dự án
 • WBS
 • Đánh giá công việc
 • Kiểm soát phạm vi dự án
 • Bài tập ôn thi và đáp án
Chuyên đề 4:
Quản lý thời gian

 

A6-Schedule

 • Lập kế hoạch quản lý tiến độ
 • Xác định các công việc
 • Lập thứ tự công việc
 • Ước đoán thời gian cho công việc
 • Lập tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ
 • Bài tập và đáp án
Chuyên đề 5:
Quản lý chi phí

 

A7-Cost

 • Lập kế hoạch quản lý chi phí
 • Ước đoán chi phí
 • Xác định ngân sách
 • Kiểm soát chi phí
 • Bài tập ôn và đáp án
Chuyên đề 6:
Quản lý chất lượng

A8-Quality

 • Lập kế hoạch chất lượng
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng
 • Bài tập ôn và đáp án
Chuyên đề 7:
Quản lý nguồn lực

A9- Resource

 • Kế hoạch nguồn lực
 • Ước tính nguồn lực
 • Yêu cầu nguồn lực
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án
 • Kiểm soát nguồn lực
 • Bài tập ôn và đáp án
Chuyên đề 8:
Quản lý truyền thông

A10-Communication

 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Quản lý truyền thông
 • Kiểm soát truyền thông
 • Bài tập và đáp án
 • Nhận diện người liên quan
 • Kế hoạch quản lý người liên quan
 • Quản lý sự tham gia người liên quan
 • Kiểm soát việc quản lý người liên quan
 • Bài tập ôn thi và đáp án
Chuyên đề 9:
Quản lý rủi ro

A11-Risk

 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Xác định rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính
 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
 • Kế hoạch đáp ứng rủi ro
 • Thực hiện kế hoạch đáp ứng rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro
 • Bài tập và đáp án
Chuyên đề 10:
Quản lý mua sắm

 

A12-Procurement

 • Lập kế hoạch thầu
 • Triển khai thầu
 • Quản lý thầu
 • Bài tập và đáp án
Chuyên đề 11:
Quản lý các bên liên quan

 

A13 – Stakeholder

 • Nhận diện các bên liên quan
 • Quản lý các bên liên quan
 • Theo dõi các bên liên quan
 • Bài tập và đáp án
Chuyên đề 12:

Quản lý linh hoạt bài 1A14-Agile part 1

 • Nguyên tắc & tư duy quản lý linh hoạt
Chuyên đề 13:

Quản lý linh hoạt bài 2A15-Agile part 2

 • Hướng dẫn thực hành quản lý dự án theo mô hình quản lý linh hoạt
Chuyên đề 14:

Giải Đề Luyện Thi  Exam

 • Giải đề luyện thi

Link nhóm:

https://zalo.me/g/idbjqq671

https://zalo.me/g/bvhdyt371

https://zalo.me/g/fmdkyf327

https://zalo.me/g/fmdkyf327

2 thoughts on “Chương Trình Luyện Thi Quản Lý Quốc Tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: