Scaled Agile Framework SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®)

SAFe là gì?

Scaled Agile Framework (SAFe) giúp cho các doanh nghiệp giải quyết những thách thức quan trọng trong việc phát triển và cung cấp phần mềm và hệ thống cấp doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất có thể. Đây là một cơ sở tri thức trực tuyến tự do tiết lộ về các mô hình thành công đã được kiểm chứng cho việc triển khai phần mềm và hệ thống theo Lean-Agile ở cấp độ doanh nghiệp. SAFe đồng bộ hóa sự liên kết, hợp tác và cung cấp cho số lượng lớn các nhóm Agile. Với khả năng mở rộng và có thể cấu hình, SAFe cho phép mỗi tổ chức thích ứng với nhu cầu kinh doanh riêng của mình. Nó hỗ trợ các giải pháp quy mô nhỏ sử dụng 50-125 người thực hiện, cũng như các hệ thống phức tạp cần tới hàng nghìn người. Là một bộ kiến thức phong phú, SAFe mô tả các vai trò, trách nhiệm, hiện vật (tài liệu) và các hoạt động cần thiết để triển khai phát triển Lean-Agile. Để minh họa các khái niệm SAFe, trang web này (http://www.scaledagileframework.com) có một hình ảnh đồ họa tương tác lớn, một cái nhìn tổng quan về framework và là giao diện người dùng chính cho cơ sở tri thức. Mỗi biểu tượng của hình ảnh có thể nhấp được, cung cấp quyền truy cập vào một bài viết về chủ đề đó, cũng như liên kết tới các thông tin liên quan.

Scaled Agile Framework – SAFe là khuôn khổ để mở rộng hoặc tăng cường Agile trong các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được những lợi ích trong việc phát triển hệ thống và phần mềm Lean-Agile ở các quy mô. Hiện nay, mô hình này được hàng trăm tổ chức lớn trên thế giới sử dụng.

SAFe giúp duy trì, tăng tốc thời gian tiếp cận thị trường, tăng đáng kể năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện sự gắn kết của nhân viên, từ nhóm quy mô nhỏ lên đến nhóm quy mô lớn.Khuôn khổ giúp các doanh nghiệp giải quyết những thách thức quan trọng gặp phải khi phát triển, cung cấp phần mềm và các hệ thống trong thời gian ngắn nhất, với số người cùng tham gia phát triển lên đến hàng ngàn người.

Cải thiện kết quả phát triển hệ thống

Được phát triển trong lĩnh vực này, SAFe đã phát triển như là một phuơng phápddax được chứng minh để phát triển các hệ thống và phần mềm phức tạp theo cách thức Lean-Agile và thu được từ ba kiến thức chính : phát triển linh hoạt, tư duy hệ thống và phát triển sản phẩm Lean. Nó giúp doanh nghiệp trả lời các loại câu hỏi sau :

 • Làm thế nào để chúng liên kết các doanh nghiệp theo mục tiêu chung về kinh doanh và kỹ thuật? Làm thế nào để chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn nhằm cải thiện kết quả kinh tế.
 • Làm thế nào để chúng ta cung cấp giá trị mới trên một lịch trình cụ thể có thể dự đoán mà phần còn lại của doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và thực hiện? Làm thế nào để chúng ta nâng cao chất lượng giải pháp của mình và làm hài lòng khách hàng ?
 • Làm thế nào để chúng ta mở rộng các hoạt động Agile từ nhóm Agile sang chương trình và đơn vị kinh doanh lớn hơn, cũng như toàn thể doanh nghiệp để mang lại kết quả tốt hơn ? Làm sao để chúng ta tổ chức các đội xung quanh các giá trị để các chương trình của chúng ta hiệu quả và tránh sự chậm trễ và quan liêu vốn có trong cấu trúc phân cấp, truyền thống? Làm sao để chúng ta quản lý và giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các nhóm, các chương trình và các dòng giá trị?
 • Làm thế nào để chúng ta tạo ra một môi trường thúc đẩy sự hợp tác, đổi mới và cải tiến không ngừng? Làm thế nào để chúng ta đánh thức động lực nội tại của những người làm công việc này? Làm thế nào để chúng ta thay đổi văn hóa của mình để nó chịu được thất bại và thưởng cho việc tiếp nhận rủi ro và học tập liên tục? Làm thế nào chúng ta có thể giúp các nhóm cải thiện mà không bị cản trở ?
 • Làm thế nào để chúng ta biết rằng những cách làm mới có hiệu quả hơn? Làm cách nào để chúng ta biết các nhóm Agile đang làm gì và đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng ?

Bằng cách chấp nhận SAFe và áp dụng các giá trị, nguyên tắc và thực tiễn được mô tả rõ ràng của nó – doanh nghiệp có thể giải quyết những câu hỏi này và nhận được nhiều hơn những lợi ích kinh doanh và cá nhân.

Cấu hình SAFe

SAFe hỗ trợ toàn bộ các phạm vi môi trường phát triển với bốn cấu hình :

 1. SAFe cơ bản
 2. SAFe cho danh mục đầu tư
 3. SAFe cho giải pháp lớn
 4. SAFe toàn diện

SAFe cơ bản

Cấu hình SAFe cơ bản là trọng tâm của khung làm việc và là điểm khởi đầu đơn giản nhất để triển khai. Đây là khối xây dựng cơ bản cho tát cả các cấu hình SAFe khác và mô tả các yếu tố quan trọng nhất cần thiết để thực hiện phần lớn lợi ích của khung làm việc. Cùng với đó, nhóm và cấp độ của chuơng trình tạo thành một cấu truc tổ chức được gọi là Agile Release Train (ART), nơi các nhóm Agile, các bên liên quan chính và các nguồn lực khác đựoc dành cho một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. SAFe cơ bản bao gồm cả cấp độ nhóm và chuơng trình, như thể hiện trong hình dưới đây.

SAFe cho danh mục đầu tư

Cấu hình SAFe cho danh mục đầu tư giúp sắp xếp thực hiện danh mục đầu tư cho chiến lược của doanh nghiệp bằng cách tổ chức phát triển nhanh quanh luồng giá trị thông qua một hoặc hiều dòng giá trị. Nó cung cấp tính nhanh nhẹn của doanh nghiệp thông qua các nguyên tắc và thực tiễn cho chiến lược danh mục đầu tư và nguồn vốn đầu tư, hướng dẫn chuơng trình linh hoạt và quản trị Lean.

Trong các doanh nghiệp lớn, có thể có nhiều SAFe cho danh mục đầu tư.

SAFe cho giải pháp lớn

Cấu hình SAFe cho giải pháp lớn dành cho việc phát triển các giải pháp lớn và phức tạp nhất cần nhiều Agile Release Trains (ARTs) và nhà cung cấp nhưng không yêu cầu phải cân nhắc ở mức độ danh mục đầu tư. Điều này là phổ biến đối với các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô và chính phủ, nơi mà giải pháp lớn không phải quản lý danh mục đầu tư là mỗi quan tâm hàng đầu. Tổ chức đào tạo giải pháp xây dựng của mức giải pháp lớn, giúp các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức lớn nhất – xây dựng phần mềm, phần cứng, và các hệ thống CNTT phức tạp quy mô lớn. Xây dựng những giải pháp này đòi hỏi phải bổ sung vai trò, hiện vật, sự kiện và sự phối hợp mới. Các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống độc lập chủ yếu hoặc những hệ thống có thể được xây dựng với một vài trăm người có thể không cần cấu hình này.

SAFe toàn diện

Cấu hình SAFe toàn diện là mô hình toàn diện nhất của khung làm việc. Nó hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và duy trì các giải pháp tích hợp lớn, đòi hỏi từ hàng trăm người trở lên và bao gồm tất cả các cấp độ của SAFe : nhóm, chuơng trình, giải pháp lớn và danh mục đầu tư. Trong các doanh nghiệp lớn nhất có thể cần nhiều phiên bản của các cấu hình SAFe khác nhau.

Spanning Palette

Spanning Palette ao gồm nhiều vai trò và hiện vật có thể áp dụng cho các nhóm, chương trình, giải pháp lớn hay danh mục đầu tư đặc thù. Một thành phần chính của sự linh hoạt và khả năng cấu hình của SAFe, spanning palette cho phép tổ chức áp dụng những gì cần thiết cho cấu hình của họ.

Hình ảnh dưới đây minh họa hai phiên bản của spanning palette. Hình bên trái được sử dụng cho cấu hình SAFe cơ bản và hình bên phải cho các cấu hình khác. Tuy nhiên, bởi vì SAFe là một khung làm việc, doanh nghiệp có thể áp dụng thành phần bất kỳ từ spanning palette lớn hơn cho SAFe cơ bản.

Dưới đây là mô tả ngắn gọn cho mỗi thành phần của spanning palette:

 • Số liệu : công cụ đo lường chính của SAFe là đo lường khách quan các giải pháp làm việc. Hơn nữa, SAFe cũng định nghĩa một số các biện pháp trung và dài hạn bổ sung, dữ liệu về các nhóm, các chương trình và các danh mục đầu tư có thể được sử dụng để đo lường tiến độ.
 • Dịch vụ dùng chung: thể hiện vai trò đặc biệt cần thiết cho sự thành công của một dòng ART hoặc một dòng giá trị, nhưng không thể dành riêng toàn bộ thời gian cho một train cụ thể nào.
 • CoP – a Community ò Practice (CoP) là một nhóm không chính thức của thành viên nhóm agile và các chuyên gia khác, hoạt động trong bối cảnh của một chương trình hoặc một doanh nghiệp mà có một nhiệm vụ là chia sẻ kiến thức thực tế trong một hoặc nhiều lĩnh vực liên quan.
 • Cột mốc – một cột mốc được sử dụng để theo dõi tiến độ của một mục tiêu hay sự kiện cụ thể. Nó bao gồm cột mốc thời gian cố định, cột mốc PI và cột mốc học tập
 • Lộ trình – lộ trình truyền đạt kết hoạch ART và dòng giá trị có thể chuyển giao và các cột mốc theo dòng thời gian.
 • Tầm nhìn – tầm nhìn mô tả cái nhìn tuơng lai về giải pháp sẽ được phát triển, phản ánh nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan, cũng như các chức năng và khả năng được đề xuất để đáp ứng các nhu cầu đó.
 • Nhóm hệ thống – đây là một nhóm agile đặc biệt, nó cung cấp sự hỗ trợ trong việc xây dựng và sử dụng môi trường phát triển agile, bao gồm tích hợp liên tục và kiểm thử tự động và tự động hóa việc phân phối
 • Lean UX – Lean UX là sự ứng dụng của quy tắc lean tới thiết kế trải nghiệm người dùng. Nó sử dụng một phuơng pháp tiếp cận lặp đi lặp lại, hướng dẫn giả thuyết để phát triển sản phẩm, thông qua đo lường liên tục và các vòng học tập (xây dựng – đo lường – học tập). Trong SAFe, LEAN UX được áp dụng ở quy mô, với sự kết hợp đúng của thiết kế và thực hiện UX tập trung và phân cấp.

Nền tảng

Nền tảng bao gồm sự hỗ trợ của các nguyên tắc, giá trị, tư duy, hướng dẫn triển khai và vai trò lãnh đạo cần thiết để chuyển giao thành công các giá trị trong quy mô lớn.

Các thành phần của nền tảng, như được hiển trị trong hình ảnh, được mô tả ngắn gọn dưới đây :

 • Nhà lãnh đạo Lean-Agile – Các nhà quản lý có trách nhiệm cuối cùng đối với các kết quả kinh doanh. Để đạt được điều đó, các nhà lãnh đạo cần được đào tạo và trở thành giảng viên về những cách suy nghĩ và điều hành hoạt động này. Để đạt được điều này, SAFe mô ta một phong cách lãnh đạo mới được trình bày bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
 • Giá trị cốt lõi – bốn giá trị cốt lõi hình thành hệ thống niềm tin cho SAFe : sắp xếp, chất lượng xây dựng, minh bạch và chương trình hành động
 • Tư duy Lean-Agile – các nhà lãnh đạo Lean-Agile là những người học và dạy cả đời. Họ hiểu và bao quát các nguyên tắc và thực tiễn Lean & Agile.
 • Nguyên tắc SAFe – Thực tiễn SAFe được hình thành từ chín nguyên tắc tổng hợp từ các phuơng pháp Agile, phát triển sản phẩm Lean, tư duy hệ thống và hàng thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực.
 • Lộ trình triển khai – triển khai những thay đổi cần thiết để trở thành doanh nghiệp công nghệ Lean-Agile là một sự thay đổi đáng kể cho hầu hết các công ty. SAFe cung cấp lộ trình triển khai để hướng dẫn các doanh nghiệp trong hành trình này
 • SPC – SAFe Program Consultants (SPCs) các nhà tư vấn chương trình SAFe là những nhân viên thay đổi kết hợp kiến thức kỹ thuật của họ về SAFe với động lực nội tại để cải tiến các quy trình phát triển phần mềm và hệ thống của công ty.

Trong thời buổi cạnh tranh trong thị trường lao động như hiện nay, việc tìm kiếm một công việc phù hợp với mức lương “khủng” trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì vậy, hầu hết mọi người đều mong muốn xây dựng một profile thật xịn với hàng dài những chứng chỉ để thể hiện năng lực bản thân mình.

Bên cạnh đó, phương pháp Agile trong vài năm trở lại đây đã thể hiện được vai trò của nó đối với lĩnh vực quản lý dự án, do đó nó ngày càng trở nên phổ biến không chỉ trong ngành công nghệ thông tin mà còn rất nhiều những ngành nghề khác.

PMI-ACP (Project Management Institute – Agile Certified Practitioner) là một chứng chỉ có uy tín trên toàn cầu. Bạn cần học các phương pháp Agile khác nhau để được chứng nhận. Chúng bao gồm Lean, XP, Scrum và Kanban. Chứng chỉ này đảm bảo các chuyên gia Agile là những người giám sát các dự án Agile trong thực tế. Nó được coi như một chứng nhận toàn diện đối với lĩnh vực quản lý dự án.

Ưu điểm của PMI-ACP là gì?

 • Mở rộng kiến ​​thức của bạn: Chứng chỉ PMI-ACP cho phép bạn mở rộng kiến ​​thức của mình bằng cách học các phương pháp luận khác nhau của Agile. Bằng cách mở rộng các chiến lược khác nhau sang Agile, nó sẽ khiến bạn năng động và linh hoạt trong mọi tình huống.
 • Phương pháp luận của Agile: Nó tập trung chủ yếu vào sự khác biệt giữa nhiều phương pháp luận của Agile. Theo đó, nó sẽ khuyến khích bạn xây dựng một cái nhìn toàn diện và có cái nhìn tổng quan hơn về mỗi quá trình.
 • Chứng nhận: Nhu cầu về chứng chỉ này đang tăng nhanh chóng vì nó được coi là một trong những chứng chỉ tốt nhất và phổ biến nhất do PMI cung cấp.
 • Kinh nghiệm quản lý dự án: Ứng viên phải có kinh nghiệm quản lý dự án 2000 giờ để được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó, bản thân việc pass bài thi cũng cần mức độ chăm chỉ và tận tâm nhất định.
 • Duy trì chứng chỉ: PMI đưa ra một kế hoạch duy trì chứng nhận để đảm bảo rằng người hành nghề vẫn được cập nhật các phương pháp luận gần đây của Agile. Nó cũng cho thấy chứng nhận vẫn còn giá trị và phù hợp trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của quản lý dự án.
 • Mức lương hấp dẫn: Chứng nhận này cho phép bạn nhận được mức lương cao hơn gần 20% so với các đồng nghiệp khác không được chứng nhận bởi vì những chuyên gia được chứng nhận trở thành “tài sản” đáng tin cậy và có trình độ cao đối với tổ chức.
 • Phát triển chuyên môn: Chứng nhận đã được công nhận rộng rãi. Do đó, bạn sẽ có được một số lượng lớn các cơ hội. Bạn cũng sẽ được trao quyền với sự phát triển chuyên nghiệp và có thể nhanh chóng leo lên nấc thang sự nghiệp của mình.

Chứng chỉ SAFe

Chứng chỉ SAFe là gì?

SAFe hoặc Scaled Agile Framework là một framework được sử dụng rộng rãi của Agile. Việc mở rộng quy mô là điều không thể tránh khỏi ở nhiều công ty mà ban đầu họ chỉ bắt đầu với các nhóm nhỏ. Một SAFe Agilist đảm bảo sự thay đổi nhanh chóng này trong một tổ chức lớn. Do đó, chương trình chứng nhận SA (SAFe Agilist) phù hợp cho các nhà quản lý, giám đốc điều hành và các tác nhân thay đổi khác.

Ưu điểm của SAFe Agilist là gì?

 • Nhu cầu về chứng nhận: Danh tiếng của SAFe Agilist có thể được chứng minh bằng việc nó được sử dụng bởi rất nhiều công ty trên thế giới. Do đó, nhu cầu về những chuyên gia này đang tăng lên trên toàn cầu với tốc độ rất nhanh.
 • Sự tín nhiệm: Chứng nhận xác minh rằng bạn có thể làm việc trong môi trường linh hoạt của doanh nghiệp. Chứng nhận này là bắt buộc trong nhiều tổ chức để áp dụng cho một số vai trò.
 • Phát triển nghề nghiệp: Chứng chỉ SAFe cung cấp cho bạn nhiều cơ hội mới nếu bạn đang khao khát phát triển nghề nghiệp và chuyên môn. Điều này đúng trong hoặc ngoài tổ chức.
 • Tiến trình tự nhiên: Chứng nhận cung cấp cho bạn một chương trình giảng dạy dựa trên vai trò tùy thuộc vào trình độ kỹ năng và vị trí hiện tại của chuyên gia. Do đó, nó đảm bảo sự phát triển từ một học viên sơ cấp trở thành một chuyên gia.
 • Thu nhập cao hơn: SAFe Agilist kiếm được nhiều tiền hơn khi so sánh với các chuyên gia không được chứng nhận. Điều này là do nhu cầu về các chuyên gia được chứng nhận đang gia tăng trên thị trường.
 • Tham gia mạng lưới các chuyên gia: Hơn 150.000 chuyên gia được đào tạo đang làm việc tại hơn 100 quốc gia. Bằng cách theo đuổi chứng chỉ này, bạn có thể tham gia câu lạc bộ này. Nó cũng giúp bạn kết nối với những người khác quan tâm đến lĩnh vực này.

Sự khác biệt giữa PMI-ACP vs SAFe Agilist

Mẫu đề thi

 • Định dạng: Cả PMI-ACP và SAFe đều có câu hỏi trắc nghiệm.
 • Số lượng câu hỏi: PMI-ACP có 120 câu hỏi trong khi SAFe có 45 câu hỏi.
 • Thời lượng: Thời gian thi PMI-ACP là 180 phút (3 giờ) và SAFe là 90 phút (1,5 giờ).
 • Điểm vượt qua: Không xác định được điểm đỗ trong PMI-ACP nhưng điểm an toàn là 70%. Trong SAFe, 76% được coi là điểm đậu (34 trong số 45 câu hỏi cần được trả lời đúng).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: