Nội Dung Chương Trình Quản Lý Dự Án Quốc Tế

Bạn có cần nâng cấp học hỏi nhiều thêm không. Câu trả lời là ‘Không’ nếu công việc bạn làm đơn thuần là chuyên môn hay nghiệp vụ hàng ngày . Chuyên môn ở đây được hiểu đơn giản tức là chỉ những việc ở trong phạm vi công việc của bạn.
Nhưng bạn nên hiểu rằng công việc của bạn đang làm tự nó không thể tồn tại một mình. Kết quả công việc bạn làm ra sẽ được sử dụng để gia tăng giá trị trong một khâu khác của một chuỗi quá trình lớn hơn. Đây chính là kết quả hay yêu cầu đối với nhà quản lý dự án, bởi nó cần chính những nỗ lực tạm thời và tập trung để hoàn thành một sản phẩm / dịch vụ trong một khoảng thời gian xác định. Thời gian là hữu hạn nhưng yêu cầu càng ngày càng khác biệt.

Nhưng nếu hiểu sản phẩm đang làm ra sẽ được sử dụng như thế nào với ai và để làm gì (mục đích), môi trường xung quanh đó luôn vận hành với vận tốc cực kỳ nhanh (bằng chứng là vòng đời sản phẩm càng ngày càng rút xuống, đa kênh tiếp cận khách hàng với công nghệ mới ngày càng tinh vi), thì chất lượng sản phẩm đầu ra của bạn sẽ cần vượt hơn mong đợi. Và nó thuộc chủ đề về Quản lý dự án mới.

Về Quản lý dự án mới 2021, có 3 cốt lõi mới: Con người , Quy trình , Môi trường làm dự án

1 / Con người
Những kĩ năng mà bạn cần được huấn luyện và buộc thành thạo để làm việc với và cho con người. Bạn phải có năng lực tạo nguyên tắc và làm chủ cuộc chơi. Cuộc chơi về quản trị, về hệ thống, về sự kết nối, về trí tuệ, về cảm xúc. Trong năm cấp độ lãnh đạo bạn phải từ mức độ phát triển con người trở lên.

2 / Quy trình
Bạn không cần có quy trình cho tất cả kết dự án. Mà cần hiểu nguyên lý MỚI để áp dụng và thực hành cho ra kết quả dự án.
• Có 12 nguyên lý để tạo kết quả dự án  Các giai đoạn, hành vi nhận diện và hành trình xây dựng phát triển của một team từ hình thành cho đến vào form và chiến đấu vì nhau, bạn đã biết chưa? Hay như tư duy tổng thể để nhìn nhận thấu đáo một sự vật hiện tượng dựa trên sự thấu hiểu các mối liên hệ tồn tại giữa các hiện tượng, giữa sự vật với môi trường xung quanh thay vì chỉ chú tâm vào chi tiết của sự vật đó.

3 / Môi trường kinh doanh
Như đã hé mở bên trên, môi trường xung quanh kinh doanh đã không còn như xưa với cơ chế vận hành theo mô hình thác nước mà buộc phải vận hành với mô hình mới, mô hình agile, và mô hình lai hybrid với tốc độ ra kết quả (không phải sản phẩm) cực kỳ nhanh. Vì vậy vòng đời sản phẩm càng ngày càng rút xuống, đa kênh tiếp cận khách hàng hơn sự xuất hiện của công nghệ mới ngày càng tinh vi, thì chất lượng sản phẩm đầu ra của bạn sẽ cần phải vượt hơn mong đợi. Vì phương pháp và cách tiếp cận quản ý dự án theo agile đã nhanh chóng được áp dụng tại các tổ chức quản lý dự án ở tất cả các ngành. Phương pháp quản lý linh hoạt, nhà quản lý linh hoạt, phương cách quản lý linh hoạt đã hiện diện và cho thấy nhiều lợi ích thấy rõ đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: