Tập đoàn Đất Xanh công bố tái cấu trúc mô hình quản trị hệ thống

Tập đoàn Đất Xanh công bố tái cấu trúc mô hình quản trị hệ thống

 Phạm Đức

22/04/2022 11:22

Hướng đến thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp theo mô hình holdings, một nhân sự không kiêm nhiệm quá nhiều vị trí, ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu sẽ không tiếp tục giữ vị trí thành viên HĐQT Dat Xanh Services kể từ ngày 23/4/2022, để tập trung công tác chiến lược phát triển Tập đoàn.

tap-doan-dat-xanh-dxg-cong-bo-tai-cau-truc-mo-hinh-quan-tri-he-thong-1-1650594442.jpeg
Trụ sở Tập đoàn Đất Xanh.

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cho biết, trong những ngày gần đây trên thị trường có một số thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm cho một số nhà đầu tư và cổ đông liên quan đến nội dung Tập đoàn cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Công ty cổ phần Dat Xanh Services trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sắp tới. Do vậy, để làm rõ về mô hình và chiến lược quản trị của Công ty cổ phần Dat Xanh Services trong thời gian tới,  Tập đoàn đã có thông tin gửi tới Quý cổ đông.

Theo đó, nhằm hướng đến thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp theo mô hình holdings, một nhân sự không kiêm nhiệm quá nhiều vị trí, việc Chủ tịch HĐQT Tập đoàn lại kiêm thành viên HĐQT công ty thành viên gây bất cập trong công tác quản lý, ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu sẽ không tiếp tục giữ vị trí thành viên HĐQT Dat Xanh Services (mã chứng khoán DXS), kể từ ngày 23 tháng 4, để tập trung công tác chiến lược phát triển Tập đoàn.

datxanh-1650601467.jpg
Ngay sau khi gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, ông Lương Trí Thìn đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh.

Theo các thông tin đã công bố trước đó, năm 2021 là năm Tập đoàn Đất Xanh thực hiện tái cấu trúc sang mô hình holdings với hệ sinh thái bất động sản khép kín được xây dựng dựa trên 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn. Mỗi công ty con của Tập đoàn Đất Xanh sẽ đảm nhận nhiệm vụ phát triển một nhóm ngành riêng biệt, Tập đoàn Đất Xanh nắm vai trò định hướng chiến lược xuyên suốt đến các công ty con thuộc 5 mảng ngành này.

Mô hình holdings (hay công ty mẹ) tinh gọn bởi việc giao quyền quản lý cho đội ngũ Ban điều hành chuyên nghiệp tại các công ty con. Các công ty được hoạt động độc lập, đảm bảo khả năng linh hoạt tối đa trong kinh doanh. Trong đó, công ty mẹ sẽ tập trung quản lý và kiểm soát các công ty con một cách chuyên nghiệp theo chiến lược chung, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính cộng hưởng và giảm các xung đột, cạnh tranh nội bộ.

Thông qua cơ chế sở hữu, mô hình holdings sẽ tạo ra cơ hội linh hoạt trong chuyển đổi trọng tâm chiến lược và chia sẻ với các đối tác đầu tư, huy động vốn cho các dự án quan trọng hoặc dự án mới.

anh-chup-man-hinh-2022-04-22-luc-92557-sa-1650594448.png
Bảng dự kiến cơ cấu HĐQT DXS trình ĐHCĐ sắp tới.

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh, trọng trách của ông Lương Trí Thìn là tập trung vào các công tác xây dựng tổng thể cho 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn, đồng thời đảm bảo tính độc lập, sáng tạo của đội ngũ các công ty thành viên.

Về ông Hà Đức Hiếu, trước đây ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính Tập đoàn Đất Xanh, hiện tại, ông vừa được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như thành viên HĐQT Tập đoàn đất Xanh, Trưởng ban Đầu tư – Tài chính, Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dat Xanh Capital, đồng kiêm nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại nhiều công ty thành viên khác. Việc thay đổi này nhằm giảm bớt sự kiêm nhiệm, tập trung vào các nhiệm vụ của ông Hiếu vừa được giao tại Tập đoàn.

Tới đây, sáng 23/4/2022, Dat Xanh Services sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Thời điểm này, ban lãnh đạo Tập đoàn đưa ra cơ cấu HĐQT DXG, giảm bớt các vị trí kiêm nhiệm, tăng cường đội ngũ chủ chốt vào HĐQT Dat Xanh Services, từ đó tăng năng lực phát triển mảng dịch vụ của đơn vị.

Cụ thể, ông Trần Quốc Thịnh đang giữ chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc phát triển hệ thống Tập đoàn Đất Xanh. Với 20 năm kinh nghiệm quản trị nhân sự, 8 năm công tác tại Tập đoàn Đất Xanh, ông Trần Quốc Thịnh là nhân sự đảm nhiệm nhiều công tác quan trọng trong việc phát triển hệ thống cũng như thấm nhuần các triết lý kinh doanh của ban lãnh đạo Tập đoàn.

Được đề cử vào HĐQT Dat Xanh Services, ông Thịnh sẽ nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Thường trực, phụ trách chính cho công tác phát triển mảng dịch vụ và phát triển hệ thống tại Dat Xanh Services.

Ông Dương Văn Bắc đang là Phó Tổng Giám đốc Tài chính, được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT Dat Xanh Services để phụ trách mảng tài chính, hoạch định chiến lược cho Dat Xanh Services.

Việc đề cử các nhân sự mới nhằm mục đích hoàn thiện hơn cơ cấu Ban điều hành của Dat Xanh Services, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đơn vị nói riêng và Tập đoàn Đất Xanh nói chung.

anh-chup-man-hinh-2022-04-22-luc-92611-sa-1650594453.png
Bảng cơ cấu hiện tại HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.

Việc cơ cấu tái cấu trúc mô hình quản trị, sắp xếp nhân sự nhằm hoàn thiện bộ máy, phát huy tối đa nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Đất Xanh đề ra giai đoạn 2022 – 2030.

 

 Phạm Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: