Yếu Tố Cho Môi Trường Sức Khỏe Bền Vững & Thiết Kế Hài Hòa Thiên Nhiên

SÁU YẾU TỐ CƠ BẢN CHO MÔI TRƯỜNG SỨC KHỎE BỀN VỮNG

THIẾT KẾ HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN

TÁC ĐỘNG TỐT ĐẾN  SỨC KHỎE TINH THẦN / GOOD IMPACT ON  MENTAL HEALTH

GIẢM CĂNG THẲNG/ STRESS REDUCTION

Giảm huyết áp, nhịp tim

Lowered blood pressure, heart rate

Tăng cảm giác yên bình  increased feelings of tranquility

NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHẬN THỨC/ INCREASE COGNITIVE PERFORMANCE

Cải thiện khả năng tập trung, phục hồi trí nhớ  Improved concentration and memory restoration

Nâng cao nhận thức và phản ứng tâm lý

Enhanced perception & psychological responsiveness

TÁC ĐỘNG TỐT TÂM TRẠNG & CẢM XÚC/ GOOD EFFECT ON EMOTIONS & MOODS

Cải thiện nhận thức về sức khỏe tâm thần  Perceived improvements in mental health

Cải thiện nhận thức về cảm hứng với không gian và thời gian  Improved perception of temporal and spatial pleasure

Tăng cường các phản ứng sức khỏe tích cực, thay đổi nhận thức về môi trường  Enhanced positive health responses; Changed perception of environment

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *