Luyện Thi Toeic

Chứng Chỉ Toeic

TOEIC là gì? Tại sao lại phải học và thi TOEIC? TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ […]