Giới thiệu tổng quan

Trong bài viết task 1, bạn có 20ph để viết một lá thư (letter) dài ít nhất 150 từ, theo yêu cầu và gợi ý của đề bài. Đề bài sẽ có dạng như sau:

hoặc

Format của bài viết thư

Các bước làm bài:

 • Bước 1: Đọc đề, gạch chân những ý chính
 • Bước 2: Xác định dạng của lá thư: formal hay informal
 • Bước 3. Lên dàn ý cho mỗi yêu cầu đề bài (các bullet points)
 • Bước 4: Viết bài

Cách Phân tích đề và phân loại

Formal hay Informal?

Trước khi viết thư, bạn cần phân loại được dạng thư mà đề bài yêu cầu.

Có hai dạng chính:

 • Thư Formal:
  • Người nhận thư: Manager (sếp), khách hàng, …
  • Cách viết: lịch sự, nhã nhặn, theo quy tắc viết thư tiêu chuẩn
 • Thư Informal:
  • Người nhận thư: bạn thân, người trong gia đình, họ hàng …
  • Cách viết: có thể thân thiện, suồng sã, gần gũi…

Ngoài hai dạng trên, đôi khi đề bài yêu cầu viết thư cho các đối tượng khó xác định hơn (Đồng nghiệp, hàng xóm,…) thì khi viết, ta cần xác định xem người nhận thư có thân thiết với mình không, để từ đó xác định giọng văn và dạng thư là informal hay formal

Cách xác định dạng thư

Nhìn vào 3 yếu tố

 • Step 1: Dựa vào phần hướng dẫn của đề bài:

Nếu phần bôi vàng đề rõ là Dear Sir or Madam thì bạn xác định được luôn lá thư này là FORMAL.

Nếu phần hướng dẫn đề là Dear …. như sau thì bạn chuyển sang áp dụng bước thứ 2 để xác định dạng thư

 • Step 2: Dựa vào đối tượng nhận thư
A friend or family member Informal
A person you do not know Formal
Work colleague ?
Boss/ Manager ?
Neighbor ?
Teacher ?

Đối với các trường hợp ? tức chưa xác định được, thì sang bước 3

 • Step 3: Dựa vào mục đích của lá thư:

Friendly/social => informal

Professional/business => formal

Các ví dụ và phân tích đề

Ví dụ 1: Write a letter to inform your manager that you are going to leave your job.

Begin your letter as follows:

Dear Sir or Madam

Phân tích: Đề yêu cầu viết thư cho manager để thông báo bạn sắp nghỉ việc => professional/business => formal

Ví dụ 2: Write a letter to your neighbors to thank them for lending you something.

Begin your letter as follows:

Dear…,

Phân tích: Viết thư cho hàng xóm để cảm ơn vì đã cho bạn mượn đồ => informal purpose => friendly letter => informal

Ví dụ 3: Write a letter to your neighbor to complain about something they have done.

Begin your letter as follows:

Dear…

Phân tích: Viết thư cho hàng xóm để phàn nàn về việc gì đó họ đã làm => not very friendly => Formal

 

Bài thực hành:

You have a full-time job and are also doing a part-time evening course. You now find that you cannot continue the course. Write a letter to the course tutor. In your letter

·         describe the situation

·         explain why you cannot continue at this time

·         say what action you would like to take

Write at least 150 words.

You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:
Dear…,

Tạm dịch: Bạn đang vừa làm việc full-time ban ngày và học thêm một khóa học part-time vào buổi tối. Hiện giờ bạn cảm thấy không thể tiếp tục khóa học này. Hãy viết một lá thư cho Course tutor của bạn. Trong lá thư:

 • Trình bày hoàn cảnh
 • Giải thích tại sao bạn không thể tiếp tục học
 • Trình bày những việc bạn muốn làm

Phân tích quy trình làm bài:

Trước khi làm bài, bạn phải cân nhắc ba điểm sau:

 1. Xác định loại thư cần viết:
 • Xác định mình phải viết thư cho ai => Course tutor
 • Người này có thân/ có biết rõ mình không: => không => trong trường hợp này nên chọn Formal
 • Khi chọn được giọng văn là FORMAL, bạn có thể bắt đầu viêt
  • Mở thư bằng cách viết Họ của tutor (vd: Dear Mr. Smith)
  • Kết thư bằng “Yours sincerely,”
  • Tránh viết tắt, tránh dùng các thành ngữ, các cách nói informal.
  • Cố gắng viết thư tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, tránh suồng sã, thân thiện quá
 1. Mục đích của lá thư:

Mục đích của lá thư là để thông báo với cho tutor rằng bạn muốn dừng khóa học. Khi viết thư phải thể hiện rõ và thẳng thắn ý này bằng cách viết câu đầu tiên của thư nêu rõ mục đích:

I am writing to inform you that…

Sau đó viết ba đoạn paragraph còn lại, mỗi đoạn nêu rõ và trả lời cho từng yêu cẩu của đề bài.

 1. Ý tưởng cho bài viết:

Trước khi viết thư, bạn nên dành một vài phút để lên dàn ý và ý tưởng cho mỗi yêu cầu của bài. Ví dụ: trong bài này bạn phải cân nhắc xem:

 • Khóa học buổi tối này là học về gì
 • Công việc full time của bạn là việc gì
 • Lý do tại sao bạn lại quá bận với công việc của mình và không dành thời gian được cho khóa học
 • Bạn muốn bỏ khóa học hoàn toàn hay muốn tạm dừng rồi sau này học tiếp

Sau khi đọc xong hướng dẫn ở trên, bây giờ bạn hãy đọc bài mẫu ở dưới. Sau đó tự viết một lá thư cho riêng mình.

Sau khi tự làm bài, bạn hãy tham khảo bài viết mẫu band 9 của Simon: