25. Quy Trình Quản Lý Dự Án Xây Dựng – Dự Án Thiết Kế 3 Bước

Quy Trình Quản Lý Dự Án – Dự Án Thiết Kế 3 Bước (Phê Duyệt 1/500):

  1. Thiết Kế Cơ Sở (Basic design)
  2. Thiết Kế Kỹ Thuật (Technical Design)
  3. Thiết Kế Thi Công (Construction Design)

Trình tự thực hiện dự án , thiết kế 3 bước New

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *