30. Bảng Tổng Mức Đầu Tư Các Chi Phí Xây Dựng – Thông Tư 11/2021/TT-BXD

Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để xem nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: