06. Theo Dõi Tiến Độ Dự Án Agile Với Biểu Đồ Burn Down và Burn Up

Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để xem nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: