PMP® (Project Management Professional®)

Tư vấn & đào tạo chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP®, PMI- ACP®,chứng chỉ công trình xanh LEED GA®, LEED AP®, Net Zero Carbon, chứng chỉ Ielts, chứng chỉ hành nghề xây dựng, kiến trúc sư & các lớp nghiệp vụ và tiếng Anh xây dựng.

error: