07. Lộ Trình Tự Học Ielts – Ngọc Bách

Lộ trình tự học IELTS 3 tháng theo bộ sách IELTS Ngọc Bách
Tuần Ngày Kỹ năng cần học Luyện tập
1 1 Reading & Listening Làm thử 1 đề Reading và Listening bất kỳ trong series Cambridge để đánh giá trình độ hiện tại, so sánh với band điểm mục tiêu của bạn để có hướng điều chính thích hợp
Căn thời gian khi làm bài, khi kiểm tra đáp án cần lưu ý những câu chọn bừa và những loại câu hỏi làm sai nhiều.
1 2 Writing & Speaking Làm thử 1 đề Writing và Speaking bất kỳ trong series Cambridge để đánh giá trình độ hiện tại.
Căn thời gian khi làm bài.
Với Speaking nên thu âm lại, tự nghe lại để biết điểm yếu của mình (fluency, pronunciation, grammar range & accuracy, vocabulary, use of linking words, etc). Nhờ 1 người có trình độ speaking 7.0 trở lên nghe và nhận xét hộ cho các bạn.
Với Writing, đọc lại bài của chính mình và tự nhận xét theo 4 tiêu chí chấm điểm (task response, grammar range & accuracy, vocabulary, coherence and cohesion) và nếu có thể, nhờ người có trình độ cao hoặc giáo viên chấm bài.
1 3 Reading & Listening Đọc phần General tips (page 4-13) và Key word table (page 14-47) trong sách Reading Ngọc Bách để hiểu rõ hơn về các kỹ năng làm bài cần thiết.
Tham khảo các video về một số kỹ năng hoặc tips cần thiết trên Youtube (ieltsliz, engvid, etc).
Bắt đầu thói quen đọc báo bằng tiếng anh và nghe các video tiếng anh (có thể là tin tức ngắn, vlog của người bản xứ, phim, etc).
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
1 4 Reading & Listening Đọc và nghiên cứu phần hướng dẫn làm loại câu hỏi Gap fill (page 48), sau đó làm các bài tập minh họa về Gap fill (page 49-54) trong sách Reading Ngọc Bách.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
1 5 Writing Tìm hiểu về các loại câu hỏi trong Writing task 1; đồng thời tìm hiểu về các tiêu chí chấm điểm cho task 1, đặc biệt lưu ý các yêu cầu cho band điểm bạn đang hướng tới.
Truy cập kênh Youtube IELTS ngocbach xem lại video “Hướng dẫn chiến thuật chung task 1” để hiểu thêm về tiêu chí chấm điểm, yêu cầu của giám khảo khi viết task 1.
Đọc và nghiên cứu cách làm Line graph và Bar chart trong Writing task 1 Ngọc Bách (Line graph: page 1-23, Bar chart: page 28-56).
Tập phân tích số liệu và nhóm các ý trong thân bài và đọc bài mẫu.
Học các cụm miêu tả về xu hướng tăng giảm trong sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách (xem các bài về Line graph và Bar chart).
Ôn lại các thì ngữ pháp (nếu cần thiết). Sử dụng bộ sách Grammar in use.
1 6 Speaking Tìm hiểu về format đề thi Speaking và các loại câu hỏi thường gặp.
Tìm hiểu về các tiêu chí chấm điểm cho Speaking.
Xem các video về tips khi làm bài thi Speaking.
Tham khảo các video Speaking sample theo từng band điểm để hiểu hơn về trình độ mình cần đạt cho mỗi band điểm. (Trong quá trình đó có thể dừng sau khi nghe câu hỏi, tự trả lời rồi mới xem tiếp, so sánh bài nói của mình với bài nói mẫu trong video)
Tham khảo hướng dẫn chi tiết của giáo viên bản xứ ở đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4BA6C1AD8454AF76
2 1 Reading & Listening Đọc và nghiên cứu phần hướng dẫn làm loại câu hỏi Multiple choice (page 57), sau đó làm các bài tập minh họa về Multiple choice (page 57-67) trong sách Reading Ngọc Bách.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
2 2 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm Pie chart và Table trong Writing task 1 Ngọc Bách (Pie chart: page 60-81, Table: page 84-96).
Tập phân tích số liệu và nhóm các ý trong thân bài và đọc bài mẫu.
Học các cụm miêu tả về xu hướng tăng giảm, chiếm bao nhiêu phần trăm trong sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách (xem các bài Pie chart và Table).
Học các cụm từ so sánh các số liệu.
Ôn lại các thì ngữ pháp (nếu cần thiết). Sử dụng bộ sách Grammar in use.
2 3 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
2 4 Reading & Listening Ôn lại Gap fill và Multiple choice cho Reading.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
2 5 Writing & Speaking Tổng kết lại các cụm từ để miêu tả xu hướng tăng giảm và so sánh số liệu trong Task 1, tham khảo sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách
Ôn lại hướng làm bài chung cho các loại biểu đồ có số (Line, Bar, Pie, Table) (page 1-96).Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
2 6 Reading & Listening Đọc và nghiên cứu phần hướng dẫn làm loại câu hỏi True False Not Given (page 70), sau đó làm các bài tập minh họa về T F NG (page 70-71) trong sách Reading Ngọc Bách.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
3 1 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm dạng Mix của các biểu đồ số trong Writing task 1 Ngọc Bách (Mix: page 100-109).
Tập phân tích số liệu và nhóm các ý trong thân bài và đọc bài mẫu.
Sử dụng các cụm miêu tả về xu hướng tăng giảm và các cụm từ so sánh các số liệu đã tổng hợp và tham khảo trong sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Ôn lại các thì ngữ pháp (nếu cần thiết). Sử dụng bộ sách Grammar in use.
3 2 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc).
3 3 Reading & Listening Đọc và nghiên cứu phần hướng dẫn làm loại câu hỏi Matching headings (page 103), sau đó làm các bài tập minh họa về Matching headings (page 104-204) trong sách Reading Ngọc Bách.
Bắt đầu tập làm các đề nghe trong Cambridge, có thể nghe 2 lần.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại, dần nâng cao độ khó hơn.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
3 4 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm dạng Process trong Writing task 1 Ngọc Bách (Process: page 114-131).
Tập phân tích các bước và nhóm các ý trong thân bài và đọc bài mẫu.
Học các cụm từ nối mang tính chất liệt kê thứ tự, tham khảo trong sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách (xem các bài dạng Process).
Tập sử dụng câu bị động trong quá trình viết Process.
Ôn lại mẫu câu bị động (nếu cần thiết). Sử dụng bộ sách Grammar in use.
3 5 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc).
3 6 Reading & Listening Ôn lại True False Not Given và Matching headings cho Reading.
Bắt đầu tập làm các đề nghe trong Cambridge, có thể nghe 2 lần.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại, dần nâng cao độ khó hơn.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
4 1 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm dạng Map trong Writing task 1 (Map: page 135-145).
Tập phân tích các thay đổi và nhóm các ý trong thân bài và đọc bài mẫu.
Học các cụm từ nối mang tính chất liệt kê thứ tự và các cụm từ nói về sự thay đổi (mở rộng/thu nhỏ, biến mất/xuất hiện) trong sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách (xem các bài dạng Map) .
Tập sử dụng câu bị động trong quá trình viết Map.
Ôn lại mẫu câu bị động (nếu cần thiết). Sử dụng bộ sách Grammar in use.
4 2 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc).
4 3 Reading & Listening Đọc và nghiên cứu phần hướng dẫn làm loại câu hỏi Matching information with headings (page 131), sau đó làm các bài tập minh họa về Matching information with headings (page 131-134) trong sách Reading Ngọc Bách.
Bắt đầu tập làm các đề nghe trong Cambridge, có thể nghe 2 lần.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại, dần nâng cao độ khó hơn.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
4 4 Writing Tổng kết lại các cụm từ nối mang tính chất liệt kê thứ tự và các cụm từ nói về sự thay đổi (mở rộng/thu nhỏ, biến mất/xuất hiện) trong Task 1, tham khảo trong sách Writing task 1 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Ôn lại hướng làm bài chung cho dạng bài Mix các biểu đồ có số (Line, Bar, Pie, Table).
Ôn lại hướng làm bài chung cho Process và Map.
4 5 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
4 6 Reading & Listening Đọc và nghiên cứu phần hướng dẫn làm loại câu hỏi Matching names with statements (page 136), sau đó làm các bài tập minh họa về Matching names with statements (page 137-139) trong sách Reading Ngọc Bách.
Bắt đầu tập làm các đề nghe trong Cambridge, có thể nghe 2 lần.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại, dần nâng cao độ khó hơn.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
5 1 Writing Tìm hiểu về các loại câu hỏi trong Writing task 2; đồng thời tìm hiểu về các tiêu chí chấm điểm cho task 2, đặc biệt lưu ý các yêu cầu cho band điểm bạn đang hướng tới.
Truy cập kênh Youtube IELTS ngocbach và xem lại video “Hướng dẫn chiến thuật chung task 2” để hiểu thêm về tiêu chí chấm điểm, yêu cầu của giám khảo khi viết task 2.
Học lại dàn bài chung cho mọi bài luận.
Tìm hiểu các loại câu hỏi thường gặp trong task 2, tham khảo sách trong Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Đọc các tips và kỹ năng làm bài cần thiết trên mạng (ưu tiên đọc các tips và lời khuyên của giám khảo bản xứ).
Ôn lại về câu điều kiện (loại 2) và đảo ngữ (nếu cần thiết).
5 2 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
5 3 Reading & Listening Ôn lại Matching information with headings và Matching names with statements cho Reading.
Duy trì đọc và nghe các tài liệu tiếng anh bất kì độ khó hoặc thể loại, bắt đầu tập trung vào tin tức nhiều hơn.
Bắt đầu tập làm các đề nghe trong Cambridge, có thể nghe 2 lần.
Tập nghe chép chính tả (nếu cần thiết).
5 4 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm viết bài luận Opinion trong sách Writing task 2 Ngọc Bách (Opinion: page 9-85).
Đọc kĩ dàn bài chung, tập brainstorm ý (tự nghĩ ý trước khi đọc dàn bài mẫu).
Viết 1 bài luận (tự viết trước khi tham khảo bài mẫu).
Tổng kết lại từ vựng và cấu trúc hay cho chủ đề vừa viết, tham khảo trong sách Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Ôn lại các mẫu câu phức và ghép; đồng thời ôn lại mệnh đề quan hệ (nếu cần thiết).
5 5 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
5 6 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
6 1 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
6 2 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm viết bài luận Discuss trong sách Writing task 2 Ngọc Bách (Discuss: page 91-92).
Đọc kĩ dàn bài chung, tập brainstorm ý (tự nghĩ ý trước khi đọc dàn bài mẫu).
Viết 1 bài luận (tự viết trước khi tham khảo bài mẫu).
Tổng kết lại từ vựng và cấu trúc hay cho chủ đề vừa viết, tham khảo trong sách Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Sử dụng các mẫu câu nâng cao đã ôn lại trong bài
6 3 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc).
6 4 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
6 5 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
6 6 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm viết bài luận Discuss + Opinion trong sách Writing task 2 Ngọc Bách (Discuss + Opinion: page 96-150).
Đọc kĩ dàn bài chung, tập brainstorm ý (tự nghĩ ý trước khi đọc dàn bài mẫu).
Viết 1 bài luận (tự viết trước khi tham khảo bài mẫu).
Tổng kết lại từ vựng và cấu trúc hay cho chủ đề vừa viết, tham khảo trong sách Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Sử dụng các mẫu câu nâng cao đã ôn lại trong bài.
7 1 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
7 2 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
7 3 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
7 4 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm viết bài luận Problems and Solutions trong sách Writing task 2 Ngọc Bách (Problems and Solutions: page 155-179).
Đọc kĩ dàn bài chung, tập brainstorm ý (tự nghĩ ý trước khi đọc dàn bài mẫu).
Viết 1 bài luận (tự viết trước khi tham khảo bài mẫu).
Tổng kết lại từ vựng và cấu trúc hay cho chủ đề vừa viết, tham khảo trong sách Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Sử dụng các mẫu câu nâng cao đã ôn lại trong bài.
7 5 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
7 6 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
8 1 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
8 2 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm viết bài luận 2-part question trong sách Writing task 2 Ngọc Bách (2-part question: page 185-226).
Đọc kĩ dàn bài chung, tập brainstorm ý (tự nghĩ ý trước khi đọc dàn bài mẫu).
Viết 1 bài luận (tự viết trước khi tham khảo bài mẫu).
Tổng kết lại từ vựng và cấu trúc hay cho chủ đề vừa viết, tham khảo trong sách Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Sử dụng các mẫu nâng cao đã ôn tập lại trong bài.
8 3 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
8 4 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
8 5 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
8 6 Writing Đọc và nghiên cứu cách làm viết bài luận thuộc mục Dạng khác trong sách Writing task 2 Ngọc Bách (Dạng khác: page 232).
Đọc kĩ dàn bài chung, tập brainstorm ý (tự nghĩ ý trước khi đọc dàn bài mẫu).
Viết 1 bài luận (tự viết trước khi tham khảo bài mẫu).
Tổng kết lại từ vựng và cấu trúc hay cho chủ đề vừa viết, tham khảo trong sách Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Sử dụng các mẫu câu nâng cao đã ôn tập trong bài.
9 1 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
9 2 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
9 3 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu mang tính học thuật.
9 4 Writing Viết 1 bài viết task 1 và task 2 bất kỳ, có thể lấy đề trong Cambridge hoặc theo dõi page Tư học IELTS 8.0 để cập nhật đề thi viết.
Tự brainstorm ý, với các đề bài tương tự có thể tham khảo dàn bài trong sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Viết bài dựa trên cấu trúc đã được hướng dẫn theo sách Writing task 1 và Writing task 2 Ngọc Bách.
Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã tổng hợp từ trước đó và tham khảo trong các sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
9 5 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
9 6 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
10 1 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
10 2 Writing Viết 1 bài viết task 1 và task 2 bất kỳ, có thể lấy đề trong Cambridge hoặc theo dõi page Tư học IELTS 8.0 để cập nhật đề thi viết.
Tự brainstorm ý, với các đề bài tương tự có thể tham khảo dàn bài trong sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Viết bài dựa trên cấu trúc đã được hướng dẫn theo sách Writing task 1 và Writing task 2 Ngọc Bách.
Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã tổng hợp từ trước đó và tham khảo trong các sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
10 3 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
10 4 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
10 5 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
10 6 Writing Viết 1 bài viết task 1 và task 2 bất kỳ, có thể lấy đề trong Cambridge hoặc theo dõi page Tư học IELTS 8.0 để cập nhật đề thi viết.
Tự brainstorm ý, với các đề bài tương tự có thể tham khảo dàn bài trong sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Viết bài dựa trên cấu trúc đã được hướng dẫn theo sách Writing task 1 và Writing task 2 Ngọc Bách.
Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã tổng hợp từ trước đó và tham khảo trong các sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
11 1 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
11 2 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
11 3 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
11 4 Writing Viết 1 bài viết task 1 và task 2 bất kỳ, có thể lấy đề trong Cambridge hoặc theo dõi page Tư học IELTS 8.0 để cập nhật đề thi viết.
Tự brainstorm ý, với các đề bài tương tự có thể tham khảo dàn bài trong sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Viết bài dựa trên cấu trúc đã được hướng dẫn theo sách Writing task 1 và Writing task 2 Ngọc Bách.
Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã tổng hợp từ trước đó và tham khảo trong các sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
11 5 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
11 6 Reading Làm 1-2 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.
12 1 Listening Làm 1-2 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
12 2 Writing Viết 1 bài viết task 1 và task 2 bất kỳ, có thể lấy đề trong Cambridge hoặc theo dõi page Tư học IELTS 8.0 để cập nhật đề thi viết.
Tự brainstorm ý, với các đề bài tương tự có thể tham khảo dàn bài trong sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Viết bài dựa trên cấu trúc đã được hướng dẫn theo sách Writing task 1 và Writing task 2 Ngọc Bách.
Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã tổng hợp từ trước đó và tham khảo trong các sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
12 3 Speaking Học 2-3 chủ điểm bất kỳ trong sách Speaking Ngọc Bách. Nên học cả 3 part của 1 chủ điểm.
Tự trả lời câu hỏi trước sau đó so sánh với sample trong sách, bổ sung các ý hay và các cụm từ hay cho từng chủ điểm. Không nên học thuộc lòng.
Trong quá trình học có thể tham khảo chọn lọc các list từ trên mạng (www.words-to-use.com – tra từ theo chủ điểm, www.thesaurus.com – tra synonym, etc)
12 4 Reading & Listening Làm 1 đề reading trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Có căn giờ.
Sau khi làm, tham khảo phần giải thích và key word table trong sách Reading Ngọc Bách. Đọc lại bài nếu cần.
Tận dụng từ mới trong bài và học cách paraphrase.
Duy trì thói quen đọc tài liệu tiếng anh, tập trung nhiều hơn vào tin tức và các tài liệu học thuật.Làm 1 đề listening trong bộ Cambridge, tùy theo thời gian và khả năng. Nghe 1 lần.
Sau khi làm, tham khảo transcript để phân tích lỗi sai, từ đó tìm ra bẫy của đề bài. Nghe lại nếu cần thiết.
Duy trì thói quen nghe tài liệu tiếng anh, bắt đầu tập trung nhiều hơn vào tin tức.
12 5 Writing & Speaking Viết 1 bài viết task 1 và task 2 bất kỳ, có thể lấy đề trong Cambridge hoặc theo dõi page Tư học IELTS 8.0 để cập nhật đề thi viết.
Tự brainstorm ý, với các đề bài tương tự có thể tham khảo dàn bài trong sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
Viết bài dựa trên cấu trúc đã được hướng dẫn theo sách Writing task 1 và Writing task 2 Ngọc Bách.
Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã tổng hợp từ trước đó và tham khảo trong các sách Writing task 1, Writing task 2 và sách ngữ pháp Ngọc Bách.
12 6 Nghỉ Nếu mai là ngày thi của bạn, hãy thả lỏng tinh thần cho ngày hôm nay và đừng quá lo lắng cho bài thi ngày mai.
Bạn có thể đọc lại các bài viết mẫu trong sách Ngọc Bách và các bài viết mình đã viết và sửa.
Trong một ngày này, hãy nghe, đọc và nói tiếng anh thật nhiều để chuẩn bị cho buổi thi.
Đi ngủ sớm vào buổi tối .
Ghi chú:
Với các bạn có trình độ cao hoặc muốn đạt band điểm xuất sắc (8.0+), có thể tham khảo IELTS Test plus hoặc Succeed in IELTS 9 test.
Các bộ đề này có độ khó cao hơn bài thi thật một chút và là tài liệu hay cho các bạn học nâng cao,
Về cách học ôn sách Speaking Ngọc Bách
+ Các bạn có thể dựa vào bộ đề, đáp án tham khảo, giải thích từ vựng chi tiết do mình soạn -> học lấy các ideas hay áp dụng vào chính bài nói của các bạn. Mình không khuyến khích học thuộc lòng.
+ Với phần part 2 và part 3, các bạn có thể gộp các đề lại theo 6 chủ đề chính dưới đây:
1. Describe an object (a gift, something you use etc.)
2. Describe a person (someone you admire, a family member etc.)
3. Describe an event (a festival, celebration etc.)
4. Describe an activity (e.g. a hobby)
5. Describe a place (somewhere you visited, a holiday etc.)
6. Describe your favourite (book/film/advertisement/website)
Hầu hết tất cả các câu hỏi trong phần speaking part 2 đều có thể gộp vào 6 chủ đề chung này.
Ví dụ:, “Describe a river, lake or sea which you like” -> các bạn gom vào topic 5 – describe a holiday by the sea, or a city with a river.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: