Các Chủ Đề Trong Ielts

Các Chủ Đề Trong Ielts

01. Accommodation

02. Books and Films

03. Business

04. Education

05. Fashion and Clothes

06. Food

07. Health

08. Holiday

09. Music

10. Personality

11. Physical Appearance

12. Relationship

13. Sport

14. Technology

15. Town and City

16. Work

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: