01. Các Bước Làm Ielts Reading

  1. Đọc câu hỏi kiếm các nhân tố keyword
  2. Search kiếm coi nó nằm trong đoạn nào
  3. Kiếm từ đồng nghĩa paraphrase của đoạn văn và keynote câu hỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *