21. KPI thời gian và chi phí dự án Agile

KPI thời gian và chi phí dự án Agile

Sponsors các dự án agile muốn biết những thông tin cơ bản như của các dự án truyền thống – đó là khi nào dự án sẽ hoàn thành, và chi phí dự án là bao nhiêu. Trong mô hình tam giác ngược Agile (the inverted agile triangle) chúng ta biết rằng thời gian và chi phí của dự án có thể cố định nếu như phạm vi được phép thay đổi. Tuy nhiên Sponsor thường cứ hỏi rằng “Giả sử như phạm vi dự án không thay đổi so với phạm vi đã thỏa thuận tại thời điểm hiện tại, thì dự án của bạn khi nào sẽ xong, và chi phí sẽ là bao nhiêu?” Rất may là có một số KPI của dự án agile cho phép chúng ta trả lời câu hỏi này của chủ dự án. Sau đây là một số KPI thông dụng nhất của dự án agile.

Rate of progress [Tiến độ thực hiện công việc] Có bao nhiêu features hoặc bao nhiêu user story đã được team thực hiện và được chấp thuận bởi Product Owner trong một tuần (hoặc trong một tháng)? Do một số feature thì dễ dàng và chóng hoàn thành hơn một số feature khác, agile team thường ước lượng các đầu mục công việc [user story] bằng thước đo tương đối là story point. Chẳng hạn một feature đơn giản được tính là 1 story point, trong khi một feature phức tạp hơn thì được tính là 8 story point. Do đó KPI Rate of progress được tính bằng số story point được hoàn thành trong một đơn vị thời gian (tuần hoặc tháng), chẳng hạn 20 story point một tuần.

Remaining work [Khối lượng công việc còn lại] Khối lượng công việc dự án còn lại trong Product backlog là bao nhiêu? KPI này là sự lượng hóa khối công việc còn chưa thực hiện của dự án. Chúng ta biết rằng team thường ước lượng user story trong Product backlog bằng đơn vị story point. Ngoài ra cũng tính đến các công việc có thể phát sinh ngoài kế hoạch, và fix lỗi phát sinh cộng thêm các yêu cầu bổ sung trong quá trình làm dự án và cũng được ước lượng bằng story point. Ví dụ một dự án được ước tính nửa đầu tiên là 400 point. Nhưng tiến trình dự án sau một nửa thời gian chứng tỏ rằng khối lượng công việc phải tương đương 500 point. Do đó Remaining work chúng ta cũng phải ước lượng bằng 500 point từ nay cho đến khi tất cả các yêu cầu dự án còn lại được làm và nghiệm thu.

Likely completion date [Thời gian hoàn thành dự kiến] Lấy remaining work chia cho Rate of progress chúng ta tính ra được khoảng thời gian dự kiến từ nay cho đến khi dự án hoàn thành. Ví dụ team có Rate of progress là 20 point một tuần, và khối lượng công việc còn lại là 400 point. Tính đến khả năng yêu cầu phát sinh thêm sau này ta ước lượng khối lượng công việc còn lại sẽ mở rộng thành 500 point. Thì tính ra khoảng thời gian từ nay đến khi dự án hoàn thành là 25 tuần [= 500/20].

Likely cost remaining [chi phí còn lại dự kiến] Ở những dự án đơn giản chúng ta tính Likely cost remaining bằng cách nhân chi phí lương tuần của team [salary burn rate] với số tuần còn lại để hoàn thành dự án. Cũng có thể phải cộng thêm một số chi phí cố định khác chẳng hạn giấy phép phần mềm, trang thiết bị thi công, chi phí đào tạo và triển khai v.v… vào chi phí lương để tính ra chi phí còn lại dự kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *