78. Những yếu tố cân nhắc khi viết

1.     Những yếu tố cân nhắc khi viết

Một trong 2 bài thi ngữ pháp của TOEFL được đưa ra dưới dạng một câu cho sẵn còn bỏ dở và dưới đó là 4 câu để điền vào. Trong 4 câu đó chỉ có 1 câu đúng. Để chọn được câu đúng đó ta cần tiến hành các bước sau:

  1. Phải kiểm tra các lỗi ngứ pháp, bao gồm:

a- Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

b- Việc sử dụng các tính từ và phó từ.

c- Vị trí của các bổ ngữ theo thứ tự:

+ chỉ phương thức hành động

+ chỉ địa điểm

+ chỉ thời gian

+ chỉ phương tiện hành động

+ hoàn cảnh hành động.

d- Sự phối hợp giữa các thì của động từ.

e- Xem xét việc sử dụng hợp lý các đại từ.

f- Cấu trúc câu song song.

  1. Phải loại bỏ những câu trả lời mang tính rườm rà

a- Phải loại bỏ những câu trả lời bao gồm 1 thành ngữ tuy không sai nhưng dài, trong khi đó lại có 1 từ khác ngắn hơn để thay thế.

Nhưng lưu ý rằng có những phó từ không có hình thức đuôi ly hoặc nếu có sẽ mang nghĩa khác, nên phải dùng theo cách : một cụm thành ngữ ( những tính từ có đuôi ly)

Ví dụ:

Freshly khác với in a fresh mener (tươi).

Minh hoạ

This food is only delicious when eaten in a fresh mener (khi ăn tươi).

He had a dozen fresh-laid egges (trứng vừa mới đẻ)

b- Phải tránh những câu trả lời có 2 từ mang cùng một nghĩa (Redundancy)

  1. Phải tránh những câu trả lời có những từ vựng không khớp với nghĩa của câu. Đặc biệt là các ngữ động từ.
  2. Tránh những câu trả lời có tiếng lóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: