73. Phân từ (V-ing hay V-ed) dùng làm tính từ

1.     Phân từ (V-ing hay V-ed) dùng làm tính từ

1.1     Dùng phân từ 1(V-ing) làm tính từ

Phân từ 1 được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa.
  • Động từ không đòi hỏi một tân ngữ nào (nội động từ).
  • Hành động phải ở thế chủ động
  • Hành động đang ở thể tiếp diễn.

1.2     Dùng phân từ 2 (V-ed) làm tính từ

Phân từ 2 được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

  • Đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa
  • Hành động phải ở thể bị động
  • Hành động đó phải xảy ra trước hành động của mệnh đề chính.

Lưu ý:  Một số các động từ như to interest, to bore, excited và frighten. Khi  dùng phải cẩn thận xem hành động đó ở chủ động hay bị động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: