59. Cách loại bỏ, rút gọn các mệnh đề phụ

1.     Cách loại bỏ các mệnh đề phụ

– Trong những mệnh đề phụ bắt buộc, người ta có thể loại bỏ đại từ quan hệ thay thế  và động từ bo be (cùng với các trợ động từ của nó nếu  có) trong những trường hợp sau đây:

  • Khi nó đứng trước một mệnh đề phụ mà cấu trúc động từ ở thể bị động.

Ví dụ:

This is the Z value which was obtained from the table areas under the normal curve.

Hoặc

This is the Z value obtained from the table areas under the normal curve.

  • Trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau).

Ví dụ:

The beaker that is on the counter contains a solution.

Hoặc

The beaker on the counter contains a solution.

  • Trước một cấu trúc động từ ở thể tiếp diễn.

Ví dụ:

The girl who is running down the street might be in trouble.

Hoặc

The girl running down the street might be in trouble.

Ngoài ra, trong một số trường  hợp người ta có thể loại bỏ đại từ quan hệ thay thế và động từ chính, thay vào đó bằng 1 Ving nếu như đại  từ quan hệ đứng sát ngay danh từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

Weeds that float on the surface should be removed before they decay.

Weeds floating on the surface should be removed before they decay.

– Đối với mệnh đề phụ không bắt buộc ta có thể loại bỏ đại từ quan hệ và động từ to be khi nó đứng trước một ngữ danh từ, nhưng phần ngữ danh từ còn lại vẫn phải đứng trong 2 dấu phẩy.

Ví dụ:

Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year.

hoặc

Mr. Jackson, a professor, is traveling in the  Mideast this year.

– Ngoài ra, ta còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và động từ chính và thay vào đó bằng 1 Ving khi nó đi bổ nghĩa cho 1 tân ngữ.

Ví dụ:

The president made a speech for the famous man who visited him.

Hay

The president made a speech for the famous man visiting him.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: