87. Thành Phần Cấu Tạo Tiếng Anh – Cách Viết câu chủ đề – triển khai Control Ideal – Từ chính trong câu- PP triển khai

02. 5 Thành Phần Cấu Tạo Tiếng Anh – Cách Viết câu chủ đề – triển khai Control Ideal – Từ chính trong câu- PP triển khai

00c. V-intransitive a. V + Objective b. V + (direct O + prep + indirect O) or (Indirect O + direct O) c. V +Objective + Objective Complement

0. S + V + O + Object Complement + A

01. Subject Pronoun -Noun Pharse – Noun Clause

 1. 02. Verb Nội Ngoại Linking V
 2. 01. Miêu ả chủ ngữ làm gì hay là gì
 3. 02. Verb phrase is running fast
 4. 03. Nội Động Từ – Không Có Tân Ngữ
 5. 04. Ngoại Động Từ- Có Tân Ngữ
 6. 06. Linking Verb

03. Object

04. Object Complement trả lời như thế nào

 1. Thường tính từ bổ nghĩa chủ ngữ hay tân ngữ

05. Adverbial

 1. 01. Tính từ + ly
 2. 02. Giới từ + cụm danh từ
 3. 03. Mệnh đề trạng ngữ
 4. 04. Thời gian địa điểm nguyên nhân cách thức tần suất

Your story made me very happy yesterday

The company appoints her a tourist guide

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: