38. Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (như thể là – không thể thực hiện được)

1.     Cách sử dụng thành ngữ as if, as though.

(Có nghĩa là : dường như là, như thể là)

– Mệnh đề đằng sau 2 thành ngữ này thường hay ở dạng điều kiện không thể thực hiện được và chia làm 2 thời:

1.1     Thời hiện tại

Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở simple present thì động từ ở mệnh đề sau phải chia ở simple past, động từ to be sẽ phải chia ở là were ở tất cả các ngôi.

1.2     Thời quá khứ.

Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở simple past thì động từ ở mệnh đề 2 phải chia ở past perfect.

Lưu ý:

Trong một số trường hợp nếu  điều kiện là có thật thì 2 công thức trên không được tuân theo. Động từ lại trở về dạng bình thường theo diễn biến  của câu.

Ví dụ:

He looks as if he has finish the test.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: