52. Một số từ nối mang tính điều kiện

1.     Một số từ nối mang tính điều kiện

– Điều kiện không thực hiện được.

You can camp here provided (that) you leave no mess.

Giá mà – trái với thực tế.

If only he didn’t smoke. (but he doesn’t)

If only she had come in time. (but she didn’t)

 

if only + would verb  – ước sao, mong sao

–   dùng để diễn đạt một ước muốn ở hiện tại

If only he would drive more slowly (but he drive so fast)

hoặc một ước muốn vô vọng ở tương lai.

If only it  would stop raining.

Mong sao trời đừng mưa nữa – nhưng thực tế thì trời đang mưa rất to.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: