27. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.

 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.

Các danh từ sau đây luôn  phải dùng ở dạng số nhiều.

 

Trousers eyeglasses tongs – cái kẹp
shorts scissors- cái kéo tweezers- cái nhíp
Jeans pants- quần pliers – cái kìm

 

Ví dụ:

The pants are in the drawer.

A pair of pants is in the drawer.

Các  danh từ trên thường xuyên ở dạng số nhiều vì chúng bao gồm 2 thực thể, do vậy các động từ và đại từ đi cùng chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.

Ví dụ:

The pliers are on the table.

These scissors are dull.

– Nếu muốn biến chúng thành số ít dùng a pair of … và lúc đó động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ:

This pair of scissors is dull.

The pair of pliers is on the table.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: