23. Cách sử dụng none, no

     Cách sử dụng none, no

none of the : được sử dụng tùy theo danh từ đứng đằng sau nó.

– nếu danh từ đó là không đếm được thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

 

None + of the + non-count noun + singular verb

 

Ví dụ:

None of the counterfeit money has been found.

– nếu sau none of the là 1 danh từ đếm được số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

 

None + of the + plural noun + plural verb

 

Ví dụ:

None of the students have finished the exam yet.

No được sử dụng cũng tuỳ theo danh từ đứng sau nó.

– nếu sau no là danh từ số ít hoặc không đếm được thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.


Ví dụ:

No example is relevant to this case.

– nhưng nếu sau no là 1 danh từ đếm được số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

 

No +  plural noun + plural verb

 

Ví dụ:

No examples are relevant to this case.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: