03. Instead (adv) thay vào đó, thay thế – Instead of (prep) thay vì – Rather than (prep and conjunction) thích cái này hơn cái kia

Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để xem nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: