LEED GA®

PASSPMP chuyên tư vấn & đào tạo: chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP®, PMI-ACP®, PfMP®, PgMP®, chứng chỉ Agile, Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma, Business Model, ORK, chứng chỉ công trình xanh LEED GA®, LEED AP®, Net Zero Carbon, chứng chỉ Ielts, Toeic, chứng chỉ hành nghề xây dựng, kiến trúc sư & các lớp nghiệp vụ và tiếng Anh xây dựng.

error: