LUYỆN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

PASSPMP chuyên tư vấn & đào tạo chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP®, PMI- ACP®,chứng chỉ công trình xanh LEED GA®, LEED AP®, Net Zero Carbon, chứng chỉ Ielts, chứng chỉ hành nghề xây dựng, kiến trúc sư & các lớp nghiệp vụ và tiếng Anh xây dựng.

error: