02. Quy Định Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng

THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

– Trường hợp Thi Cấp mới: Bao gồm 25 câu hỏi. Thang điểm 100.

Thời gian sát hạch: 30 phút.

Câu hỏi về kiến thức chuyên môn: 20 câu

Câu hỏi về kiến thức pháp luật: 5 câu

Cá nhân đúng 20/25 câu (80 điểm), trong đó phần kiến thức pháp luật tối thiểu 4/5 câu (16 điểm) thì đạt yêu cầu.

– Trường hợp Thi Chuyển đổi: Bao gồm 10 câu hỏi Pháp luật. Thang điểm 40.

Thời gian sát hạch: 12 phút.

Cá nhân đúng 8/10 câu (32 điểm) thì đạt yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: