Tiếng Anh Quản Lý Xây Dựng

English For Construction Management

Tên khóa học: Tiếng Anh Quản Lý Dự Án Xây Dưng – English For Construction Management Nhóm nội dung:  Quản Lý Dự Án
Người biên soạn:   Chức vụ:  
Giảng viên: ☐ Giảng viên chuyên trách ☐ Giảng viên kiêm nhiệm ☐ Giảng viên OJT
         
  1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Mục tiêu đào tạo   Đối tượng đào tạo:
Khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

–          Hiểu và ứng dụng tiếng Anh chuyên ngành quản lý dự án xây dựng

–          Chuyên về mảng quản lý, giám sát dự án nhà xưởng

–          Có tầm nhìn, kiến thức về việc thực hiện dự án xây dựng

–          Đối tượng học viên: Chủ đầu tư dự án, Tư vấn quản lý dự án, Giám đốc dự án nhà thầu, Giám đốc công trường và kỹ sư dự án

–          Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

 

 

   
  1. CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Bài Nội dung
1 Construction Industry – Xây Dựng Công Nghiệp
2 Preliminary Design – Thiết Kế Sơ Bộ
3 Final Design – Thiết Kế
4 Construction Site Management – Quản Lý Công Trường Xây Dựng
5 Construction Technology – Kỹ Thuật Xây Dựng
6 Project Management in Construction Industry – Quản Lý Dự Án Ở Xây Dựng Công Nghiệp
7 Schedule Management –  Quản Lý Tiến Độ
8 Cost Management – Quản Lý Chi Phí
9 Communication Management – Quản Lý Truyền Thông
10 Anex: Vocabulary For Industrial Construction
   
 

 Link nhóm tiếng Anh & tiếng Anh xây dựng:

https://zalo.me/g/mdotjo328

https://zalo.me/g/nnhrpl737

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: