Thực Hành Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng

  1. THÔNG TIN CHUNG
Tên khóa học: Thực Hành Quản Lý Chất Lượng Dự Án Xây Dựng – Quality Construction Management Nhóm nội dung:  Quản Lý Chất Lượng
Người biên soạn: Chức vụ:
Giảng viên: ☒  Giảng viên chuyên trách ☐ Giảng viên kiêm nhiệm ☐ Giảng viên OJT
  1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Mục tiêu đào tạo   Đối tượng đào tạo:
Khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

–          Hiểu và ứng dụng được quy trình quản lý chất lượng dự án xây dựng hiện nay

–          Có tầm nhìn, kiến thức, được cung cấp đầy đủ công cụ, quy trình, form mẫu, template về việc thực hiện quản lý chất lượng dự án bao gồm từ xây dựng, cơ, điện, hoàn thiện và phòng cháy chữa cháy.

–          Đối tượng học viên: Chủ đầu tư dự án, Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu, kỹ sư dự án, sinh viên mới ra trường

–          Tiêu chuẩn quản lý chất TCVN & CONQUAS – BCA Singapore

–          Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

 

 

 
  • CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Bài Nội dung
Phần I: TCVN
1 Giới Thiệu Chung Nghị định 06/2021/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng
2 Quy Định Về Tiêu Chuẩn Vật Liệu Đầu Vào
3 Cọc Khoan Nhồi
4 Tường Vây
5 Bê Tông Cốt Thép Phần Thân
6 Bê Tông Dầm Sàn Dự Ứng Lực
7 Công Tác Sơn Bả Trên Bề Mặt Tường
8 Công Tác Láng Nền
9 Nghiệm Thu Xây Trát Tường
10 Trần Thạch Cao Xương Chìm
11 Công Tác Epoxy
12 Nghiệm Thu & Bàn Giao Hạng Mục Xây Dựng
13 Ốp Lát Tự Nhiên
14 Chống Thấm
15 Bê Tông Cốt Thép Phần Thân
16 Bê Tông Dầm Sàn Dự Ứng Lực
17 Hệ Thống PCCC
18 Công Tác Láng Nền
19 Nghiệm Thu Xây Trát Tường
20 Trần Thạch Cao Xương Chìm
Phần II: Tiêu Chuẩn CONQUAS – Singapore
1 CONQUAS & QUALITY MARK
2 Common Defects for Tiles & Stones
3 Common Defects for FLOOR
4 Common Defects for  TIMBER / TIMBER LAMINATE / VINYL WALL
5 Common Defects for  ALUMINIUM WINDOWS
6 Common Defects for TIMBER DOOR
7 Common Defects for COMPONENTS
8 Common Defects for M&E FITTINGS
9 QMS Internal Assessments & Quality Reviews: Design, Material, Construction & Handover
Ghi Chú: Cung Cấp Cho Học Viên: Đề cương hướng dẫn quản lý chất lượng dự án xây dựng (Quality Management Plan) & Hồ sơ form, template mẫu, quy trình quản lý chất lượng cho tất cả hạng mục trong dự án xây dựng.
 

Nhóm quản lý chất lượng : https://zalo.me/g/uknwvm943

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: