Bàn Giao & Vận Hành Tòa Nhà

  1. THÔNG TIN CHUNG
Tên khóa học: Bàn Giao & Vận Hành Tòa Nhà Nhóm nội dung: Xây Dựng
Người biên soạn: Chức vụ:
Giảng viên:
  1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Mục tiêu & Đối tượng đào tạo:  
Khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

–          Hiểu và ứng dụng được quy trình quản lý vận hành dự án xây dựng của các chủ đầu tư nước ngoài đang thực hiện.

–          Có tầm nhìn, kiến thức, hồ sơ quy trình, thực tế thực hiện về bàn giao và vận hành tòa nhà

–          Đối tượng học viên: kỹ sư và chuyên viên vận hành tòa nhà

–          Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cung Cấp: Hồ sơ dự án thực tế để học viên thực hiện quản lý và vận hành tòa nhà.

 
  • CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Bài Nội dung
1 Hồ sơ pháp lý
2 Hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật tòa nhà
3 Hồ sơ và giấy phép PCCC
4 Hồ sơ giấy phép quản lý, xử lý nước thải
5 Hồ sơ giấy phép quản lý hệ thống nước sinh hoạt
6 Hồ sơ giấy phép hệ thống cơ điện
7 Hồ sơ quy trình hướng dẫn kỹ thuật vận hành và bảo trì thiết bị
8 Hồ sơ hệ thống kỹ thuật tòa nhà
9 Danh mục hợp đồng quản lý và vận hành tòa nhà
10 Hồ sơ tài chính kế toán
11 Phụ lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: