Chứng Chỉ Công Trình Xanh LEED®- Hoa Kỳ

Module 1

Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên

  1. Tổng quan
1.1. Tổng quan về Công trình xanh, lợi ích.
1.2. So sánh các chứng nhận Công trình xanh
1.3. Giới thiệu tổng quan về LEED và các tổ chức USGBC, GBCI.
1.4. Các chứng nhận LEED Green Associate, LEED Accredited Professional, LEED Fellow.
1.5. Quy trình chứng nhận dự án LEED
1.6. Cách thức đăng kí chứng nhận năng lực LEED GA

 

Module 2

  1. Quy trình thiết kế tích hợp
2.1. Giới thiệu quy trình tích hợp
2.2. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan

 


Module 3

  1. Vị trí và Giao Thông (LT)
3.1. Tổng quan về vị trí và giao thông
3.2. Đánh giá một vị trí dự án thông qua các yêu cầu trong LT
3.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan LT

Module 4

  1. Địa điểm bền vững (SS)
4.1. Tổng quan về địa điểm bền vững
4.2. Tích hợp công trình với hệ sinh thái địa phương và bảo tồn đa dạng sinh học
4.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan SS


Module 5

  1. Hiệu quả nguồn nước (WE)
5.1 Tổng quan về Hiệu quả nguồn nước
5.2. Tiếp cận thiết kế bảo tồn nước và nâng cao hiệu quả vận hành công trình
5.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan WE


Module 6

  1. Năng lượng và khí quyển (EA)
6.1. Tổng quan về Năng lượng và khí quyển
6.2. Tiếp cận và hướng đến thiết kế cân bằng năng lượng trong tòa nhà từ việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong các tiêu chuẩn quốc tế đến nghiệm thu hệ thống, quản lý các môi chất lạnh và áp dụng năng lượng tái tạo thông qua các tiêu chí trong EA
6.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan EA

Module 7

  1. Vật liệu & Tài nguyên (MR)
7.1. Tổng quan về Vật liệu & Tài nguyên
7.2. Hiểu được cách đánh giá vòng đời và lựa chọn vật liệu
7.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan MR


Module 8

  1. Chất lượng môi trường bên trong (EQ)
8.1. Tổng quan về Chất lượng môi trường bên trong
8.2. Chiến lược cải thiện môi trường trong nhà trong EQ
8.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan EQ


Module 9

  1. Cải tiến (IN) và Ưu tiên khu vực (RP)
9.1. Xem xét việc áp dụng chiến lược cụ thể nhằm giúp đạt nhiều mục tiêu
9.2. Thảo luận và trả lời các lưu ý trước và sau đạt được chứng nhận LEED GA
9.3. Tổng kết và câu hỏi
9.4. Tổng kết – trao chứng nhận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: