Trước tiên các bạn cần hiểu về chương trình định cư này. Canada là một đất nước phát triển với chính sách định cư rộng mở với dân nhập cư có tay nghề cao để gia nhập lực lượng lao động còn thiếu trong nước. Họ mở ra rất nhiều chương trình để mời những người đủ tiêu chuẩn đến Canada, một trong số đó là Chương trình Express Entry – Federal Skilled Workers  (mình tạm dịch là Định cư diện tay nghề Liên bang).

Nếu bạn “đủ tiêu chuẩn”, việc tiếp theo bạn cần làm là tạo một hồ sơ (Profile) online miễn phí trên web của bộ di trú Canada (CIC) để thể hiện ý định muốn nhập cư Canada. Thông thường 2-3 tuần một lần, CIC sẽ đánh giá số hồ sơ xin nhập cư và mời (Invitation to apply – ITA) những đương đơn có số điểm CRS cao hơn điểm chuẩn (cut-off score) của đợt draw đó làm hồ sơ vào nhập cư.

Khi nhận được thư mời nhập cư ITA, bạn đã nắm trong tay 80% khả năng thành công. Việc còn lại là tập hợp giấy tờ chứng minh công việc, tiếng anh, tài chính của bạn sao cho khớp với những gì bạn claim trong hồ sơ online ban đầu. Nếu CIC xét duyệt và thỏa mãn với những giấy tờ chứng minh của bạn, Canada sẽ cấp PR cho bạn.

Mình chia quy trình xin PR diện EE FSW thành 6 bước lớn như sau:

Bước 1: Đánh giá – kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình EE FSW hay không

Bước 2: Thi IELTS và Chuyển đổi bằng cấp (ECA)

Bước 3: Tạo tài khoản EE online – lập profile để đăng kí vào pool những người xin định cư, đăng kí job bank nếu không có job offer

Bước 4: Nộp hồ sơ – Nhận thư mời (ITA) – chuẩn bị và chính thức nộp hồ sơ

Bước 5: Nhận PPR – Nộp Hộ chiếu và ảnh cho CIC để dán visa và nhận giấy chứng nhận PR tạm thời

Bước 6: Đến Canada trong vòng 1 năm kể từ ngày khám sức khỏe