Các Chương Trình Định Cư Canada

Định cư Canada là bao gồm Express Entry và PNP:
“Để cho dễ hình dung, EE là một cái hồ bơi (pool) có ba cửa vô là Federal Skilled Worker Program (FSWP), Federal Skilled Trade Program (FSTP) và Canadian Experience Classs (CEC), thật ra còn một cửa nữa là Provincial Nominee Program (PNP).
– Một người muốn được “vô bơi” trong “hồ bơi EE” BẮT BUỘC 2 năm PHẢI qua được ít nhất một trong ba cửa trên với các điều kiện cơ bản:
1. FSWP: có ít nhất 1 năm (tròn) kinh nghiệm (skilled) ở nước ngoài, có điểm IELTS/CELPIP/TEF ở mức CLB/NCLC 7 trở lên và đạt 67/100 điểm trong “Six Selection Factors”, tính điểm này ở (1)
2. CEC: có ít nhất một năm kinh nghiệm (skilled) ở Canada và IELTS/CELPIP/TEF ở mức CLB/NCLC 5 trở lên (occupation level ? hoặc CLB/NCLC 7 trở lên (occupation level 0 hoặc A).
3. FSTP: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong một công việc “trade” và có “qualified job offer” cho chính công việc từ một công ty ở Canada HOẶC license/certificate of qualification cấp bởi một cơ quan quản lý nghề nghiệp ở Canada.
Khi qua được một trong ba cửa trên, bạn sẽ trở thành “candidate” và nhảy vô “hồ EE” và cạnh tranh với nhau bằng điểm CRS”
Tóm tắt :
Bạn hình dung Canada giống như một cái hồ bơi vậy. Muốn vô được phải mua vé vé của bạn chỉ có 3 loại thôi: Đỏ, Xanh, Vàng. Khi bạn đã vô được cái hồ bơi rồi ko cần vé làm gì nữa, xé vé. Lúc đó trong hồ những người giỏi bơi xa nhất thì được Canada chọn. Những người giỏi,điểm cao họ chọn trước. Đối với vé Xanh (Federal Skilled Trade Program (FSTP)) thì lâu lâu họ có đợt chọn riêng. Đây là hệ thống Express Entry của liên bang. Và khi bạn đã ở trong hồ bơi Canada rồi thì có những cái hồ nhỏ khác bạn có thể lội qua được như Ontario, Manitoba và các tỉnh bang khác. Nếu bạn đủ điều kiện nộp sơ cho tỉnh bang thì họ sẽ quăng cho bạn cái phao (+600 điểm) bơi lẹ hơn người khác được chọn luôn. Đó là hệ thống Express Entry thông với các tỉnh bang.(PNP)
Một số chương tình của tỉnh bang (PNP) không cần thông qua EE. Nếu như bạn vẫn muốn đến Canada mà không cần không muốn đi vô hồ thì còn 1 đường là bạn đi cửa sau. Mỗi tỉnh bang có 1 cái cửa sau khác nhau bao gồm các diện như Đầu tư, Doanh nghiệp bão lãnh, và còn nhiều chương trình khác nữa. Sau khi bạn làm đủ điều kiện cho tỉnh bang thì bạn sẽ được tỉnh bang đề cử lên liên bang để lấy PR. Toàn bộ hệ thống Định cư Canada bao gồm tỉnh bang và liên bang có không dưới 40 chương trình.(như Tị nạn, Nhân đạo, Bão lãnh, Đầu tư, Học tiến sĩ, etc).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: