???? ?????????? ???? ?????? (????)

???? ?????????? ???? ?????? (????) ??
1️⃣ ???? ?????????? ???? ?????? – ???? ??̀ ??̀?
Postgraduation work permit (PGWP): Giấy phép làm việc tại Canada sau tốt nghiệp. PGWP chỉ cấp một lần trong đời và tùy thuộc vào độ dài khóa học của sinh viên.
2️⃣ ???? đ?̛?̛̣? ??̂́? ??? ??̂??
Độ dài PGWP sẽ phụ thuộc vào độ dài khóa học. Nếu chương trình học:
– Dưới 8 tháng : không được cấp PGWP;
– Từ 8 tháng đến dưới 2 năm: PGWP bằng với độ dài khóa học;
– Từ 2 năm trở lên: PGWP có thể được cấp lên đến 3 năm.
Nếu bạn hoàn thành nhiều hơn 1 chương trình học: PGWP có thể được cấp cộng dồn độ dài của mỗi chương trình học. Điều kiện là mỗi chương trình bạn học phải:
– Đủ điêù kiện để cấp PGWP;
– Độ dài khóa học trên 8 tháng.
3️⃣ ??́? ???̛?̛̀?? ??̛̣? đ?̣̆? ???̣̂?:
– Thời gian học thực tế ngắn hơn độ dài khóa học: thì vẫn được tính PGWP bằng độ dài khóa học; Ví dụ: chương trình học trên offer là 1 năm tuy nhiên bạn hoàn thành trong 8 tháng thì PGWP vẫn được tính 1 năm;
– Các chương trình học từ xa: Nếu khoảng thời gian học từ xa ít hơn 50% chương trình học thì vẫn được tính PGWP cho cả chương trình học từ xa và học tại lớp. Tuy nhiên bất kì chương trình học từ xa nào hoàn thành ngoài Canada thì sẽ không được tính thời gian cho PGWP. Ngoài ra, thời gian học từ xa nhiều hơn 50% chương trình học thì sẽ không được tính cho PGWP.
4️⃣ ??? ??̀? ???̀ ??̣̂? ?????
– Bạn có 180 ngày kể từ sau khi nhận bảng điểm (final transcript) và thư xác nhận hoàn thành chương trình học (LOC – letter of completion) để nộp hồ sơ PGWP (bắt buộc phải có cả 2).
– Trong trường hợp Study Permit hết hạn thì cần phải nộp visitor record để ở lại Canada hoặc phải rời Canada và nộp PGWP.
– Do student status sẽ tự động hết hạn sau 90 ngày kể từ ngày nhận bảng điểm nên nếu nộp PGWP từ ngày 91 trở đi thì cần chọn restoration of student status và đóng thêm phí cho dù study permit bạn vẫn còn hạn.
– Phí nộp PGWP: $255 CAN;
– Phí Restoration of student status và PGWP: $605 CAN;
– Thời gian xét hồ sơ hiện tại: là 77 ngày cho cả hồ sơ online và hồ sơ giấy.
5️⃣ Đ? ??̀? ????? ???̛̀? ???? ???̛̀ ????
– Kể từ ngày hoàn thành môn cuối cùng đến khi được cấp bảng điểm HOẶC LoC: được phép đi làm part time (20 giờ/ tuần);
– Kể từ ngày nhận bảng điểm HOẶC LoC cho đến ngày có xác nhận đã nộp hồ sơ PGWP: không được phép đi làm;
– Kể từ ngày có xác nhận đã nộp hồ sơ PGWP đến khi có kết quả PGWP thì sẽ được đi làm full time.
6️⃣ ???? ??́ ??̀ ???? đ?̂̉? ????? ???̛̀? đ??̂̉? ??????
Hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên tất cả các chương trình học 100% online ngoài Canada tính từ 3/2020 đến tháng 12/2021 vẫn sẽ đủ điều kiện để được tính PGWP, áp dụng cả cho việc học 2 chương trình cộng dồn.
Để thỏa mãn điều kiện PGWP trong thời covid bạn cần:
– Thỏa các điều kiện PGWP;
– Bạn đã ghi danh hoặc đã bắt đầu học các khóa học từ 3/2020 – 9/2021 và có valid study permit HOẶC đã được chấp thuận study permit HOẶC đã nộp study permit nhưng chưa có kết quả ( tuy nhiên giấy phép du học của bạn cuối cùng phải được chấp thuận).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: