KHAI GIẢNG

LỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG
 QUẢN LÝ DỰ ÁN PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)® ONLINE     Tháng 6 – 2022
LUYỆN GIẢI ĐỀ THI PMP® (DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN SẮP THI) ONLINE     Tháng 6 – 2022
TIẾNG ANH XÂY DỰNG ONLINE     Tháng 6 – 2022